Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Javne nabave

Broj: 01-37- 3656-11/23-24

Grude: 29. 4. 2024. godine

Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22 ), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za javne nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora

Odluka o dodjeli ugovora


Broj: 01-37- 1396-1/24

Datum: 29. travnja 2024. godine

Na temelju članka 70. stavka (1) i 72. stavka (3) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), u postupku javne nabave, po obavještenju o nabavi tonera broj: 1313-7-1-7-3-5/24, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču

Odluka o ponovljenom izboru


Broj: 01-37-662-6/24

Datum: 5. travnja 2024. godine

                        Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

 

Broj: 01-37-133-7/24
Grude, 22. 2. 2024. godine

               Na temelju članaka 70. i 100. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22 ), te temeljem Rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-358-8/24 od 16.2.2024. godine, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

 ODLUKU

O  PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Odluka o poništenju postupka

 

 

Broj: 01-37-133 -4/24

Grude: 1. veljače 2024. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), rješavajući po žalbi na Tendersku dokumentaciju ponuđača „DEFTER“ d.o.o., Gatačka 20, 71 000 Sarajevo, a sukladno članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

ODLUKU

o obustavi postupka javne nabave

ODLUKA o obustavi postupka


Broj: 01-37-3795-5/23-24

Grude: 16. siječnja 2024. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuditelja


Broj:  01-37- 3805-6/23-24

Grude:  11.01.2024.godine

Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22 ), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za javne nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora

O D L U K A o dodjeli ugovora


Broj:  01-37- 3656-1-1/23

Grude:  8. 12. 2023. godine

Sukladno članku 28. stavak (4) i članku 21. stavak c)  Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14 i 59/22), te članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda objavljuje:

 

Obavijest


Broj:   01-37- 2945-11/23

Grude:  29.11.2023.godine

Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22 ), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za javne nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora

O D L U K A o dodjeli ugovora


Broj: 01-37-2859-6 /23
Grude, 31.10. 2023. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

O D L U K A o izboru ponuđača


Broj: 01-37-2945-2-1/23
Grude: 29. 9. 2023. godine

Sukladno članku 28. stavak (4) i članku 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), te članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda objavljuje:

O b a v i j e s t

Obavijest o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave


Broj: 01-37-2091-7/23
Grude, 28.08. 2023. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

O D L U K A o izboru ponuđača


Broj: 01-37-1023-6/23
Grude, 17. 05. 2023. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I
za nabavu elektronskih čip-zdravstvenih kartica, ribona i čitača kartica za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,

Odluka


Broj: 01-37-1278-1/23

Grude, 14. travnja  2023. godine

Na temelju članka 65. stavka (5)  Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine F BiH“ broj: 2/98, 48/99 i 61/22), te članka 10., 24. i 28. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o isključenju gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u javnim nabavama Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37-5988-6/22
Grude, 30. 12. 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I.
za nabavu Usluge vanjske revizije financijskih izvješća za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37-5913-6/22
Grude, 30. 12. 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I
za nabavu goriva za potrebe vozila Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37-5782-5/22
Grude; 23. 12. 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I.
Nakon provedenog konkurentskog postupka za nabavu uredskog i tiskanog materijala za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37-5988-5/22
Grude, 23. 12. 2022. godine

Na temelju članka 68. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), u skladu sa Zapisnikom o ocjeni pristiglih ponuda u nabavi usluga vanjske revizije te sukladno članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o odbacivanju ponude

Odluka


Broj: 01-37-5988-4/22
Grude, 22. 12. 2022. godine

Na temelju članka 68. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni pristiglih ponuda u nabavi usluga vanjske revizije te, sukladno članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o odbacivanju ponude

Odluka


Broj: 01-37-4957-4/22
Datum: 8.11.2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
I.
Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Zavod) u predmetnoj (zajedničkoj) nabavi radova rekonstrukcije krova na zgradi Područnog ureda Ljubuški Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-7-3-30-3-12/22 od 28. 9. 2022. godine

Odluka


Broj: 01-37- 5031-6/22
Grude: 25. listopada 2022. godine

Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o ispravci Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka


Broj: 01-37- 5031-4 /22
Grude: 20. listopada 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14 i 59/22), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

za nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2022./2023

Odluka


Broj: 01-37-4378-4/22
Datum: 7. 9. 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave broj: 01-37-4378-3/22 te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
O DODJELI UGOVORA

I
Prihvaća se preporuka Povjerenstva za javne nabave po Javnom pozivu za dostavljanje ponuda za nabavu „fizičke i tehničke zaštite osoba i imovine Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke.

Odluka


Broj: 01-37-4311-3/22
Datum: 18.8.2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
I.
Nakon provedenog otvorenog postupka za nabavu radova ugradnje i instalacije sustava grijanja i hlađenja u direkciji Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


10.08.2022.
Obavijest javne nabave / tendera

Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH, sukladno Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama, objavljuje Javni poziv:

Javni poziv

Obrasci


Broj: 01-37- 2895 -3/ 22
Grude: 14. lipnja 2022. godine

Na temelju članaka 70. i 100. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave konkurentskog zahtjeva nabave radova ugradnje i instalacije sustava grijanja i hlađenja u direkciji Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, broj obavijesti:1313-7-3-15-3-7/22 dana 23.5.2022. godine, temeljem Preporuke Povjerenstva za nabavu, ravnatelj Zavoda donosi:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE RADOVA UGRADNJE I INSTALACIJE SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA U DIREKCIJI ZAVODA

Odluka


Broj: 01-37-544-6/22
1. lipnja 2022.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Grude Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-27-3-8/21 dana 23.11.2021. godine, te temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: Broj: 01-37- 544- 5/22 od 31. svibnja 2022. Godine, članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
O DODJELI UGOVORA
I.
za nabavu radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Grude

Odluka


Broj: 01-37- 544-4/22
Grude; 12. 4. 2022.godine

Na temelju članaka 70. i 100. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Grude Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-27-3-8/21 dana 23.11.2021. godine, temeljem Rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-479-12/22 od 17.3. 2022.godine, te Preporuke Povjerenstva za nabavu, ravnatelj Zavoda donosi:

O D L U K U O PONIŠTENJU ODLUKE O DODJELI UGOVORA BROJ: 01-37-544-1/22 OD 2.2. 2022.GODINE

Odluka


Broj: 01-37-1566-6/22
Grude; 29. 3. 2022.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 za nabavu motornog vozila za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37-1656-4/22
Grude, 29. 3. 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

za nabavu računala i pisača za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke 

Odluka


Broj: 01-37- 1656-3/22

Grude, 25.3.2022. godine

Na temelju članka 68.  Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14),  rješavajući a u skladu s Zapisnikom o ocjeni pristiglih ponuda u nabavi računala i pisača te, sukladno članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o odbacivanju ponude

 Odluka


Broj: 01-37-545-4/22
Grude, 4. 3. 2022. godine

Na temelju Zaključka Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-294-6/22 od 24.2.2022.godine, sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14) te članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

ODLUKU
O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVE
I.
Temeljem Zaključka Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-294-6/22 od 24.2.2022.godine, nastavlja se postupak javne nabave računala i pisača broj: 1313-1-1-26-3-7/21, po rješavanju Ureda za razmatranje žalbi.

Odluka


01-37- 68-6 /22
Grude, 28. 2. 2022. godine

Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za javne nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o dodjeli ugovora

za nabavu usluge uvođenja i nadogradnje informatičkih aplikacija, i to: za nadopunu zzo Medical aplikacije za evidentiranje sistematskih pregleda i prilagođavanje elektronskog medicinskog zdravstvenog kartona u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sukladno projektnom zadatku broj: 04-37-404/21, kao i drugih pogodnosti kojima će se osigurati bolja i kvalitetnija usluga u zdravstvenom sustavu

Odluka


Broj: 01-37- 544-1 /22
Grude; 2. 2. 2022.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Grude Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-27-3-8/21 dana 23.11.2021. godine, te temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-544/22 od 25.01.2022.godine, članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
O DODJELI UGOVORA
I.
za javnu nabavu radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Grude za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37-455-4/22
Grude, 31. 1. 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I.

za nabavu elektronskih čip-zdravstvenih kartica, ribona i čitača kartica za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37- 545-2 /22
Grude, 28. 1.2022. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), rješavajući po žalbi na Tendersku dokumentaciju ponuđača “System Invest d.o.o. Sarajevo“ a sukladno članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

ODLUKU
O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVE
I.
za postupak javne nabave računala i pisača

Odluka


Broj: 01-37- 95-5 /22
Grude, 19. 1. 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

za nabavu goriva za potrebe vozila Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37- 242-1/22
Grude, 18. 1. 2022. godine

Na temelju Zaključka Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-3382-6/21 od 30.12.2021.godine, sukladno Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), i članku 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

ODLUKU
O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVE
za nabavu računala i pisača

Odluka


Plan nabava za 2022. godinu


POPIS ODLUKA IZ PRETHODNIH GODINA