Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Javne nabave

Broj: 01-37-1023-6/23
Grude, 17. 05. 2023. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I
za nabavu elektronskih čip-zdravstvenih kartica, ribona i čitača kartica za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,

Odluka


 

Broj: 01-37-1278-1/23

Grude, 14. travnja  2023. godine

Na temelju članka 65. stavka (5)  Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine F BiH“ broj: 2/98, 48/99 i 61/22), te članka 10., 24. i 28. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o isključenju gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u javnim nabavama Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37-5988-6/22
Grude, 30. 12. 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I.
za nabavu Usluge vanjske revizije financijskih izvješća za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37-5913-6/22
Grude, 30. 12. 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I
za nabavu goriva za potrebe vozila Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37-5782-5/22
Grude; 23. 12. 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I.
Nakon provedenog konkurentskog postupka za nabavu uredskog i tiskanog materijala za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37-5988-5/22
Grude, 23. 12. 2022. godine

Na temelju članka 68. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), u skladu sa Zapisnikom o ocjeni pristiglih ponuda u nabavi usluga vanjske revizije te sukladno članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o odbacivanju ponude

Odluka


Broj: 01-37-5988-4/22
Grude, 22. 12. 2022. godine

Na temelju članka 68. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni pristiglih ponuda u nabavi usluga vanjske revizije te, sukladno članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o odbacivanju ponude

Odluka


Broj: 01-37-4957-4/22
Datum: 8.11.2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
I.
Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Zavod) u predmetnoj (zajedničkoj) nabavi radova rekonstrukcije krova na zgradi Područnog ureda Ljubuški Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-7-3-30-3-12/22 od 28. 9. 2022. godine

Odluka


Broj: 01-37- 5031-6/22
Grude: 25. listopada 2022. godine

Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o ispravci Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka


Broj: 01-37- 5031-4 /22
Grude: 20. listopada 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14 i 59/22), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

za nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2022./2023

Odluka


Broj: 01-37-4378-4/22
Datum: 7. 9. 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave broj: 01-37-4378-3/22 te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
O DODJELI UGOVORA

I
Prihvaća se preporuka Povjerenstva za javne nabave po Javnom pozivu za dostavljanje ponuda za nabavu „fizičke i tehničke zaštite osoba i imovine Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke.

Odluka


Broj: 01-37-4311-3/22
Datum: 18.8.2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
I.
Nakon provedenog otvorenog postupka za nabavu radova ugradnje i instalacije sustava grijanja i hlađenja u direkciji Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


10.08.2022.
Obavijest javne nabave / tendera

Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH, sukladno Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama, objavljuje Javni poziv:

Javni poziv

Obrasci


Broj: 01-37- 2895 -3/ 22
Grude: 14. lipnja 2022. godine

Na temelju članaka 70. i 100. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave konkurentskog zahtjeva nabave radova ugradnje i instalacije sustava grijanja i hlađenja u direkciji Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, broj obavijesti:1313-7-3-15-3-7/22 dana 23.5.2022. godine, temeljem Preporuke Povjerenstva za nabavu, ravnatelj Zavoda donosi:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE RADOVA UGRADNJE I INSTALACIJE SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA U DIREKCIJI ZAVODA

Odluka


Broj: 01-37-544-6/22
1. lipnja 2022.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Grude Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-27-3-8/21 dana 23.11.2021. godine, te temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: Broj: 01-37- 544- 5/22 od 31. svibnja 2022. Godine, članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
O DODJELI UGOVORA
I.
za nabavu radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Grude

Odluka


Broj: 01-37- 544-4/22
Grude; 12. 4. 2022.godine

Na temelju članaka 70. i 100. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Grude Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-27-3-8/21 dana 23.11.2021. godine, temeljem Rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-479-12/22 od 17.3. 2022.godine, te Preporuke Povjerenstva za nabavu, ravnatelj Zavoda donosi:

O D L U K U O PONIŠTENJU ODLUKE O DODJELI UGOVORA BROJ: 01-37-544-1/22 OD 2.2. 2022.GODINE

Odluka


Broj: 01-37-1566-6/22
Grude; 29. 3. 2022.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 za nabavu motornog vozila za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37-1656-4/22
Grude, 29. 3. 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

za nabavu računala i pisača za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke 

Odluka


Broj: 01-37- 1656-3/22

Grude, 25.3.2022. godine

Na temelju članka 68.  Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14),  rješavajući a u skladu s Zapisnikom o ocjeni pristiglih ponuda u nabavi računala i pisača te, sukladno članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o odbacivanju ponude

 Odluka


Broj: 01-37-545-4/22
Grude, 4. 3. 2022. godine

Na temelju Zaključka Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-294-6/22 od 24.2.2022.godine, sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14) te članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

ODLUKU
O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVE
I.
Temeljem Zaključka Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-294-6/22 od 24.2.2022.godine, nastavlja se postupak javne nabave računala i pisača broj: 1313-1-1-26-3-7/21, po rješavanju Ureda za razmatranje žalbi.

Odluka


01-37- 68-6 /22
Grude, 28. 2. 2022. godine

Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za javne nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o dodjeli ugovora

za nabavu usluge uvođenja i nadogradnje informatičkih aplikacija, i to: za nadopunu zzo Medical aplikacije za evidentiranje sistematskih pregleda i prilagođavanje elektronskog medicinskog zdravstvenog kartona u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sukladno projektnom zadatku broj: 04-37-404/21, kao i drugih pogodnosti kojima će se osigurati bolja i kvalitetnija usluga u zdravstvenom sustavu

Odluka


Broj: 01-37- 544-1 /22
Grude; 2. 2. 2022.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Grude Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-27-3-8/21 dana 23.11.2021. godine, te temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-544/22 od 25.01.2022.godine, članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
O DODJELI UGOVORA
I.
za javnu nabavu radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Grude za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37-455-4/22
Grude, 31. 1. 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I.

za nabavu elektronskih čip-zdravstvenih kartica, ribona i čitača kartica za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37- 545-2 /22
Grude, 28. 1.2022. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), rješavajući po žalbi na Tendersku dokumentaciju ponuđača “System Invest d.o.o. Sarajevo“ a sukladno članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

ODLUKU
O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVE
I.
za postupak javne nabave računala i pisača

Odluka


Broj: 01-37- 95-5 /22
Grude, 19. 1. 2022. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

za nabavu goriva za potrebe vozila Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37- 242-1/22
Grude, 18. 1. 2022. godine

Na temelju Zaključka Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-3382-6/21 od 30.12.2021.godine, sukladno Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), i članku 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

ODLUKU
O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVE
za nabavu računala i pisača

Odluka


Plan nabava za 2022. godinu


Broj: 01-37- 516-1/21
Grude, 22. 12. 2021. godine

Sukladno članku 28. stavak (4) i članku 21. stavak c), Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), te članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda objavljuje:

O b a v i j e s t

U skladu sa člankom 28. stavak (4) Zakona o javnim nabavama BiH, Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke objavljuje informaciju da u skladu sa člankom 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH te Odlukom Upravnog vijeća Zavoda o pokretanju pregovaračkog postupka, provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti za nabavu, broj: U-V-12-9-5-4/21. Predmet pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavijesti je pružanje usluga uvođenja i nadogradnje informatičkih aplikacije i to: za nadopunu zzo Medical aplikacije za evidentiranje sistematskih pregleda i prilagođavanje elektronskog medicinskog zdravstvenog kartona u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sukladno projektnom zadatku broj: 04-37-404/21, kojom će se osigurati bolja i kvalitetnija usluga u zdravstvenom sustavu, za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke.

Tenderska dokumentacija je dostupna na uvid u Zavodu za zdravstveno osiguranje ŽZH, Trg Herceg Bosne 1, Grude, tel. 039/661-482.


Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

za nabavu bankarskih usluga za potrebe Zavoda

Odluka


Broj: 01-37- 469 /21
Grude, 3. 12. 2021. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), rješavajući po žalbi na Tendersku dokumentaciju ponuđača “ FCT d.o.o“ a sukladno članku 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

ODLUKU
O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVE

Odluka


Broj: 01-37- 446 /21
Grude: 16. 11. 2021. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I.
za predmetnu nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2020./2021.

Odluka


Broj: 01-37-430 /21
Grude; 10. 11. 2021.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredskog i tiskanog materijala

Odluka


Broj: 01-37-338/21
Grude, 3. 9. 2021. godine

Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora

 za nabavu usluge pružanje održavanja informatičkog sustava u Zavodu

Odluka


Broj: 01-37- 230 /21
Grude: 20. 5. 2021. godine

Sukladno članku 28. stavak (4) i članku 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), te članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda objavljuje:

Obavijest

U skladu sa člankom 28. stavak (4) Zakona o javnim nabavama BiH, Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke objavljuje informaciju da u skladu sa člankom 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH te Odlukom Upravnog vijeća Zavoda o pokretanju pregovaračkog postupka, provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti za nabavu broj: U-V-12-3-3-1/21 od 5. 2. 2021. godine.

Obavijest


Broj: 01-37-108/21
Grude, 3. 3. 2021.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Posušje Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-31-3-8/20 dana 20.11.2020. godine, te temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-106 /21, od 2.3. 2021., članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
O DODJELI UGOVORA
I.
Za nabavu radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Posušje za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37- 93 /21
Grude: 23. 2. 2021. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), a nakon objave konkurentskog postupka nabave namještaja za potrebe Područnih ureda Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-33-3-11/20 od 10. 12. 2020. godine, te temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-90/21 od 19. 1. 2021. i članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
O DODJELI UGOVORA
za nabavu namještaja za potrebe Područnih ureda Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37-48/21
Grude: 29. 1. 2021. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave broj: 01-37-35/21, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

 O D L U K U
o izboru najpovoljnijih ponuđača za LOT 1 i LOT 2

za „Nabavu odvjetničkih usluga za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke“

Odluka


Broj: 01-37- 26 /21
Grude; 13. 1. 2021.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Ljubuški Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-30-3-7/20 dana 30.10. 2020. godine, te temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-19/21 od 12. 1. 2020, članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
O DODJELI UGOVORA

za nabavu radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Ljubuški

Odluka


Broj: 01-37- 25/21
Grude, 13. 1. 2021.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“    br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta  Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja
za nabavu računala i pisača

Odluka


Broj: 01-37- 22 /21
Grude, 13. 1. 2021. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
za nabavu goriva za potrebe vozila Zavoda

Odluka


Plan nabava za 2021. godinu


31.12.2020.
Obavijest javne nabave / tendera

Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH, sukladno Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama, članak 6., stavak 2, objavljuje Javni poziv za nabavu odvjetničkih usluga.
Tenderska dokumentacija za javni poziv sadržana je u privitku.

Javni poziv

Obrasci


Broj: 01-37-475/20
Grude, 15. 12. 2020. godine

Na temelju članka 100. stavak 3. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), rješavajući po žalbi na Tendersku dokumentaciju ponuđača „žalitelja „GRADPROM“ d.o.o. Srbac zastupanog po punomoćniku Antonić Mili, odvjetniku iz Banja Luke a sukladno članku 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

R J E Š E N J E

I.
Žalba ponuđača je osnovana, te se nalaže izmjena tenderske dokumentacije Povjerenstvu za nabavu.

Rješenje


Broj:   01-37-  392 /20
Grude,  30. listopada   2020. godine

OBAVIJEST O NABAVI

RADOVI NA ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI PODRUČNOG UREDA ZZO ŽZH PODRUČNI URED LJUBUŠKI

Obavijest


Broj: 01-37- 385 /20
Grude: 29. 10. 2020. godine
Na temelju članka 24. stavak a) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni
glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za javne nabave,
te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,
ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o dodjeli ugovora

I.

Prihvaća se preporuka Povjerenstva za javne nabave po pregovaračkom postupku
bez objavljivanja obavijesti  za dostavljanje ponuda za nabavu neophodnih radova, a koji su
nastali uslijed nepredvidivih okolnosti (tijekom izvođenja radova – loš kanalizacijski sustav,
uređenje prilaza zbog loše infrastrukture), a kao takvi dodatni radovi ne mogu zbog
tehničkih i ekonomskih razloga odvojiti od temeljnog ugovora bez većih nepogodnosti za
ugovorno tijelo, te se dodjeljuje ugovor Ponuditelju:
A3 d.o.o. Široki Brijeg, ponuda broj: 01-37-2042/20 od 16. 10. 2020. godine.

Odluka


Broj: 01-37-361 /20
Grude: 8. 10. 2020. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

za nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2020./2021.

Odluka


Broj: 01-37-360-1/20
Grude: 8. 10. 2020. godine

Sukladno članku 28. stavak 4, članku 24. stavak c), Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) te članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda objavljuje:

O b a v i j e s t

Obavijest


Broj: 01-37- 259 /20
Grude; 31. 7. 2020.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

za nabavu uredskog i tiskanog materijala za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Odluka


Broj: 01-37- 239 /20
Grude, 15. 7. 2020. godine

Na temelju članka 100. stavak 3. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), rješavajući po žalbi na Tendersku dokumentaciju ponuđača “D&SS d.o.o.“, Mostar,Blajburških žrtava 27a, zastupanog po opunomoćeniku odvjetniku Rafaela Ljubojević-Đurić advokat iz Gradiške a sukladno članku 24. Statuta za Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

R J E Š E N J E


Broj: 01-37- 71 /20
Grude; 11. 2. 2020.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Široki Brijeg Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-26-8-11/19, dana 3.12.2019. godine, te temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-64/20, od 7. 2. 2020, članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
O DODJELI UGOVORA

Odluka


Broj: 01-37- 49/20
Grude: 29. 1. 2020. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave broj: 01-37-35/20, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

Odluka


Plan javnih nabava za 2020.


Broj: 01-37- 686/19
Grude: 31. 12. 2019. godine

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Postupak predviđen člankom 8. Zakona o javnim nabavama i Pravilnikom o
postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B zakona o javnim nabavama (,,Službeni glasnik BiH*, broj: 66/16)

Poziv

Obrasci


Broj: 01-37- 634 /19
Grude, 12. 12. 2019. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Nakon provedenog konkurentskog postupka za nabavu goriva za potrebe vozila Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, broj: 1313-7-1-25/19 od 19. 11. 2019. godine, a na temelju preporuke i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-627/19 od 10. 12. 2019. godine, Povjerenstvo za nabavu goriva za potrebe vozila Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, za najpovoljnijeg ponuditelja po kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda” odabire:

Odluka


Broj: 01-37-552/19
Grude: 30.10. 2019. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I.

Nakon provedenog konkurentskog postupka sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda za predmetnu nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2019./2020., postupak broj: 1313-7-1-24-3-7/19 od 11. 10. 2019. godine, a na temelju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-550/19 od 30. 10. 2019. godine za nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2019./2020., za najpovoljnijeg ponuđača odabire se:

Odluka


Broj: 01-37-549 /19
Grude, 30. 10. 2019. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka


Broj: 01-37-353 /19
Grude, 1.8. 2019. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Široki Brijeg Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-16-3-3/19, objavljenog dana 4.7.2019. godine, te temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-351/19, od 31.7.2019. godine, članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o odbijanju ponude i
poništenju postupka javne nabave

Odluka


Broj: 01-37- 331 /19
Grude, 12. 7. 2019. godine

Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za javne nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o dodjeli ugovora

I.
Prihvaća se preporuka Povjerenstva za javne nabave po pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti  za dostavljanje ponuda za nabavu usluge uvođenja i nadogradnje informatičkih aplikacija, i to: usluga izrade aplikacija za prilagodbu svih aplikacija za izdavanje i korištenje pametnih kartica (SMART zdravstvenih iskaznica), a sve u cilju bolje zaštite podataka, smanjivanja pogrešaka te bržeg protoka pacijenata kao i drugih pogodnosti kojima će se osigurati bolja i kvalitetnija usluga u zdravstvenom sustavu, za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, te prilagodba aplikacije za pilot projekt za potrebe javnog zdravstva, a sve sukladno projektnom zadatku broj: 04-37-757/19, kao i drugih pogodnosti kojim će se osigurati bolja i kvalitetnija usluga u zdravstvenom sustavu, za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, te se dodjeljuje ugovor Ponuditelju: Crvena nit d.o.o.

Odluka


Broj: 01-37- 268 /19
Grude: 11. 6. 2019. godine

Sukladno članku 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH (̋“Službeni glasnik BiH’“, broj: 39/14), Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke upućuje tvrtki Crvena nit d.o.o. Stobreč 21 311, Put Vrbovnika bb, Republika Hrvatska

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE
kroz
PREGOVARAČKI POSTUPAK
BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVIJESTI

Poziv


Broj: 01-37-245/19
Grude; 21. 5. 2019.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka


Plan javnih nabava za 2019

Izmjena plana javnih nabava za 2019


Broj: 01-37-531/18
Grude, 12. 12. 2018. godine
Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o dodjeli ugovora

Odluka


Broj: 01-37- 470/18

Grude, 13. 11. 2018. godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2018/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca – gorivo konacna.pdf


Broj: 01-37-442/18

Grude: 31.10.2018. godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2018/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca 31102018.pdf


Broj:   01-37- 443-1/18

Grude:  31. 10. 2018. godine

Sukladno članku 28. stavak 4. i   članku 21. stavak c),  Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta   Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t

o pokretanju pregovaračkog postupka

www.zzozzh.com/images/doc/2018/Pregovaracki 31102018.pdf


Broj:-37/355/18

Grude; 30. 8. 2018.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2018/Odluka o izboru tiskani.pdf


Broj: 01-37-335/18

Grude, 3. 8. 2018. godine

     Na temelju članka 100. stavak 3. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14),  rješavajući po žalbi na Tendersku dokumentaciju ponuđača “Defter“ d.o.o, Sarajevo zastupanog po opunomoćeniku odvjetniku mr.sc. Adnanu Novo, a sukladno članku 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

R J E Š E N J E

o izmjeni tenderske dokumentacije  Povjerenstvu za nabavu.

www.zzozzh.com/images/doc/2018/Rjesenje o izmjeni TD -Uredski i tikani.pdf


Broj: 01-37- 325/18

Grude: 26.7. 2018.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2018/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca- Glavni projekat.pdf


Broj: 01-37-13/18

Grude: 8. 1. 2018. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), dostavljenih zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave broj: 01-37-12/18, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

O DODJELI UGOVORA

www.zzozzh.com/images/doc/2018/Odluka o dodjeli ugovora  01-37 -13- 18 Fizicka zastita.pdf


Vrijednosni razredi Plana nabava za 2018. godinu.pdf


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2017. GODINU 


Broj: 01-37-504/17

Grude, 20. 12. 2017. godine

     Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Odluka o dodjeli ugovora – Crvena nit.pdf


Obavijest javne nabave / tendera

Grude 14. 12.  2017.

Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH, sukladno Zakonu o javnim nabavama i Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama, članak 7., stavak 2, objavljuje Javni poziv za nabavu usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama.

Tenderska dokumentacija za javni poziv sadržana je u privitku.

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Poziv fizicka zastita.pdf

www.zzozzh.com//images/doc/2017/Obrasci fizicka zastita.pdf


 Broj:   01-37-449-2/17

Grude:  24. 11. 2017. godine

Sukladno članku 28. stavak (4) i   članku 21. stavak c)  Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta   Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t

www.zzozzh.com/images/doc/2017/obavijest direktni.pdf


Broj: 01-37- 430    /17

Grude: 7. 11. 2017. godine

    Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca – cjepiva 2017.pdf


     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Odluka o izboru ponudaca br 01-37-381-17 gorivo.pdf


Broj: 01-37- 343 /17

Grude, 14. 9. 2017. godine

     Na temelju članka 100. stavak 3. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14),  rješavajući po žalbi na Tendersku dokumentaciju ponuđača Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo broj:01-37-3354/17 od 12.9. 2017.godine, a sukladno članku 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

R J E Š E N J E

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Rjesenje o izmjeni TD.pdf


Broj: 01-37-269/17

Grude, 11. 7. 2017. godine

     Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Odluka o dodjeli ugovora Crvena nit.pdf


Grude; 22. 6. 2017.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

Broj: 01-37-225/17

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca 013724217.pdf


Grude; 14. 6. 2017.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj:01-37-223/17, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

Broj:  01-37- 210-1/17

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca 01 37 225 17.pdf


Grude,  7. 6. 2017. godine

Sukladno članku 28. stavak 4. i članku 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t

www.zzozzh.com/images/doc/2017/obavijest o nabavi.pdf


Broj: 01-37- 178 /17

Grude, 17. 5. 2017.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Odluka o izboru ponudaca 01-37-178-17.pdf


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2016. GODINU

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Obrazac realizacije ugovora za 2016.pdf


Plan nabava za 2017.


Broj: 01-37-491 /16

Grude: 14. 12. 2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave broj: 01-37-485/16, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

O DODJELI UGOVORA

www.zzozzh.com/images/doc/2016/Odluka o dodjeli ugovora  01-37 491-16 Fizicka zastita.pdf


 Broj: 01-37-458 /16

Grude, 28. 11. 2016. godine

Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

O D L U K U o dodjeli ugovora

www.zzozzh.com/images/doc/2016/Odluka o dodjeli ugovora Crvena nit.pdf


Obavijest javne nabave / tendera

Grude 14. 11 2016.

Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH, sukladno Zakonu o javnim nabavama i Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama, članak 7., stavak 2, objavljuje Javni poziv za nabavu usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama.

Tenderska dokumentacija za javni poziv sadržana je u privitku.

www.zzozzh.com//images/doc/2016/Javni poziv za nabavu usluga sukladno Aneksu II dio B Fizicka i tehnicka zasatita.pdf

www.zzozzh.com//images/doc/2016/Obrasci za ponudu.pdf


Broj: 01-37-442/16

Grude: 11.11.2016.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

Nakon provedenog konkurentskog postupka sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda broj:U-V-12-8-7-2/16 za predmetnu nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2016./2017

www.zzozzh.com/images/doc/2016/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca Cjepivo.pdf


Broj:   01-37- 402-1/16

Grude:  11.10. 2016.godine

Sukladno članku 28. stavak 4. i   članku 21. stavak c),  Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta   Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t

www.zzozzh.com/images/doc/2016/obavijest pregovaracki 0137402116.pdf


Broj: 01-37-370 /16

Grude; 16.09.2016.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2016/Odluka_o_izboru_najpovoljnijeg_ponudaca-_gorivo.PDF


Broj: 01-37-275/16

Grude; 24.06. 2016.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2016/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 01-37-275-16.pdf


Broj: 01-37-249/16

Grude; 03.06. 2016.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2016/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca 01-37-249-16.pdf


Broj: 01-37-209/16

Grude; 13. 5. 2016.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave broj:01-37-197/16, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

O DODJELI UGOVORA

www.zzozzh.com//images/doc/2016/Odluka o dodjeli ugovora br 01-37-209-16.pdf

www.zzozzh.com/images/doc/2016/UslugePravneUsluge.pdf


 Broj: 01-37-159/16

Grude: 14. travnja 2016.god.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

nabava odvjetniikih usluga za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Zupanije

Zapadnohercegovaike

Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH, sukladno Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama, članak 6., stavak 2, objavljuje Javni poziv za nabavu odvjetničkih usluga.

Tenderska dokumentacija za javni poziv sadržana je u privitku.

www.zzozzh.com//images/doc/2016/Javni_poziv odvjetnicke usluge.pdf

www.zzozzh.com//images/doc/2016/Obrazac odvjetnicke usluge.pdf


Broj: 01-37- 60 /16

Grude; 12.02.2016.godine

     Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave, te članka 24. Statuta Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora

www.zzozzh.com/images/doc/2016/Odluka o izboru – CrvenaNit.pdf


 Plan javnih nabavki za 2016. godinu


Broj:   01-37- 17-1  /16

Grude:  20.01. 2016.godine

Sukladno članku 28. stavak 4. i   članku 21. stavak c),  Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta   Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t

U skladu sa člankom 28. stavak 4. Zakona o javnim nabavama BiH, Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke objavljuje informaciju da u skladu sa člankom 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH, te Odluke Upravnog vijeća Zavoda o pokretanju pregovaračkog postupka  provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti za nabavu br. U-V-12-1-10-1/15. Predmet pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavijesti su pružanje usluge  preuzimanja medicinskih podataka iz SKB Mostar i njihovo unošenje u digitalne kartone pacijenata – osiguranika Zavoda, čime će se liječnicima olakšati pristup medicinskim podacima i samim tim poboljšati medicinska usluga, a ujedno smanjiti trošak pacijentima (zbog odlaska pacijenata po nalaze u SKB Mostar), te  trajnijeg čuvanja medicinske dokumentacije, kao i drugih pogodnosti kojim će se osigurati bolja i kvalitetnija usluga u zdravstvenom  sustavu,  za osiguranike sa prostora Županije Zapadnohercegovačke.

Tenderska dokumentacija je dostupna na uvid u Zavodu za zdravstveno osiguranje ŽZH Trg Herceg-Bosne 1, Grude, tel. 039/661 – 482.


Plan javnih nabavki za 2016. godinu


Broj: 01-37-344 /15

Grude; 2.12.2015.godine

     Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave, te članka 24. Statuta Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora

I.

Prihvaća se preporuka Povjerenstva za javne nabave po pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti  za dostavljanje ponuda za „Nabavu usluga dostave-elektronskog preuzimanja medicinske dokumentacije osiguranika  iz informatičkih baza SKB Mostar

www.zzozzh.com/images/doc/2015/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca Ericsson Nikola Tesla.doc


Broj: 01-37-325 /15

Grude; 19.11.2015.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

I.

Nakon provedenog konkurentskog postupka sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda: broj:U-V-12-52-1/15  od  15.10.2015. godine,  za predmetnu nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2015/2016

www.zzozzh.com/images/doc/2015/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca – cjepivo.pdf


Broj:   01-37- 306-1/15

Grude:  03.11 .2015.god.

Sukladno članku 28. stavak 4. i   članku 21. stavak c),  Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta   Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t

U skladu sa člankom 28. stavak 4. Zakona o javnim nabavama BiH, Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke  objavljuje informaciju da, u skladu sa člankom 21. stavak c), Zakona o javnim nabavama BiH, provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti za nabavu “usluge elektronskog preuzimanja medicinske dokumentacije osiguranika  iz informatičkih baza SKB Mostar i pohranjivanje istih u baze ZZO ŽZH-a za osiguranike sa prostora ŽZH“ za potrebe Zavoda  za zdravstveno osiguranje ŽZH,  sa ponuđačem  ERICSSON NIKOLA TESLA d.d  Zagreb.

www.zzozzh.com/images/doc/2015/obavijest o nabavi -medicinski podaci.pdf


Broj: 01-37-227/15

Grude; 02.09.2015.godine

    Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

za nabavu goriva za potrebe vozila Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

www.zzozzh.com/images/doc/2015/odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – gorivo.pdf


Broj: 01-37-159/15

Grude, 1.6. 2015. godine

Na temelju članaka 90. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), članka 5. stavka 2., alineja b)., Pravilnika o postupku izravnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14), te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:12/11), ravnatelj Zavoda donosi:

O D L U K U

o izboru ponuđača za nabavu higijenskih potrepština

www.zzozzh.com/images/doc/2015/ODLUKA O IZBORU higijenske potrepstine.pdf


Broj: 01-37-119/15

Grude; 05.05.2015.godine

    Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredskog i tiskanog  materijala

www.zzozzh.com/images/doc/2015/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca nabavu uredskog i tiskanog  materijala.pdf


Broj: 01-37-96/15

Grude, 15.04. 2015. godine

Na temelju članaka 90. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:12/11), ravnatelj Zavoda donosi:

O D L U K U

o izboru ponuđača za nabavu tonera za potrebe Zavoda

www.zzozzh.com/images/doc/2015/ODLUKA O IZBORU toneri.pdf


 OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2015. GODINU


 PLAN NABAVKI ZA 2015. GODINU