Broj: 01-37-531/18
Grude, 12. 12. 2018. godine
Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o dodjeli ugovora

Odluka


Broj: 01-37- 470/18

Grude, 13. 11. 2018. godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2018/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca – gorivo konacna.pdf


 

Broj: 01-37-442/18

Grude: 31.10.2018. godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2018/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca 31102018.pdf


 

Broj:   01-37- 443-1/18

Grude:  31. 10. 2018. godine

Sukladno članku 28. stavak 4. i   članku 21. stavak c),  Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta   Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t

o pokretanju pregovaračkog postupka

www.zzozzh.com/images/doc/2018/Pregovaracki 31102018.pdf


 

Broj:-37/355/18

Grude; 30. 8. 2018.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2018/Odluka o izboru tiskani.pdf


 

Broj: 01-37-335/18

Grude, 3. 8. 2018. godine

     Na temelju članka 100. stavak 3. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14),  rješavajući po žalbi na Tendersku dokumentaciju ponuđača “Defter“ d.o.o, Sarajevo zastupanog po opunomoćeniku odvjetniku mr.sc. Adnanu Novo, a sukladno članku 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

R J E Š E N J E

o izmjeni tenderske dokumentacije  Povjerenstvu za nabavu.

www.zzozzh.com/images/doc/2018/Rjesenje o izmjeni TD -Uredski i tikani.pdf


 

Broj: 01-37- 325/18

Grude: 26.7. 2018.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2018/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca- Glavni projekat.pdf


 

 

Broj: 01-37-13/18

Grude: 8. 1. 2018. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), dostavljenih zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave broj: 01-37-12/18, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

O DODJELI UGOVORA

www.zzozzh.com/images/doc/2018/Odluka o dodjeli ugovora  01-37 -13- 18 Fizicka zastita.pdf


Vrijednosni razredi Plana nabava za 2018. godinu.pdf


 

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2017. GODINU 

 


Broj: 01-37-504/17

Grude, 20. 12. 2017. godine

     Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Odluka o dodjeli ugovora – Crvena nit.pdf


 

Obavijest javne nabave / tendera

Grude 14. 12.  2017.

Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH, sukladno Zakonu o javnim nabavama i Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama, članak 7., stavak 2, objavljuje Javni poziv za nabavu usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama.

Tenderska dokumentacija za javni poziv sadržana je u privitku.

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Poziv fizicka zastita.pdf

www.zzozzh.com//images/doc/2017/Obrasci fizicka zastita.pdf


 Broj:   01-37-449-2/17

Grude:  24. 11. 2017. godine

Sukladno članku 28. stavak (4) i   članku 21. stavak c)  Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta   Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t

www.zzozzh.com/images/doc/2017/obavijest direktni.pdf


 

Broj: 01-37- 430    /17

Grude: 7. 11. 2017. godine

 

    Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca – cjepiva 2017.pdf


 

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Odluka o izboru ponudaca br 01-37-381-17 gorivo.pdf


 

Broj: 01-37- 343 /17

Grude, 14. 9. 2017. godine

     Na temelju članka 100. stavak 3. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14),  rješavajući po žalbi na Tendersku dokumentaciju ponuđača Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo broj:01-37-3354/17 od 12.9. 2017.godine, a sukladno članku 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

R J E Š E N J E

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Rjesenje o izmjeni TD.pdf


 

Broj: 01-37-269/17

Grude, 11. 7. 2017. godine

     Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Odluka o dodjeli ugovora Crvena nit.pdf


 

Grude; 22. 6. 2017.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

Broj: 01-37-225/17

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca 013724217.pdf


 

Grude; 14. 6. 2017.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj:01-37-223/17, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

Broj:  01-37- 210-1/17

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca 01 37 225 17.pdf


 

Grude,  7. 6. 2017. godine

Sukladno članku 28. stavak 4. i članku 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t

www.zzozzh.com/images/doc/2017/obavijest o nabavi.pdf


 

Broj: 01-37- 178 /17

Grude, 17. 5. 2017.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Odluka o izboru ponudaca 01-37-178-17.pdf


 

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2016. GODINU

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Obrazac realizacije ugovora za 2016.pdf


Plan nabava za 2017.


Broj: 01-37-491 /16

Grude: 14. 12. 2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave broj: 01-37-485/16, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

O DODJELI UGOVORA

www.zzozzh.com/images/doc/2016/Odluka o dodjeli ugovora  01-37 491-16 Fizicka zastita.pdf


 

 Broj: 01-37-458 /16

Grude, 28. 11. 2016. godine

Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

O D L U K U o dodjeli ugovora

www.zzozzh.com/images/doc/2016/Odluka o dodjeli ugovora Crvena nit.pdf


Obavijest javne nabave / tendera

Grude 14. 11 2016.

Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH, sukladno Zakonu o javnim nabavama i Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama, članak 7., stavak 2, objavljuje Javni poziv za nabavu usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama.

Tenderska dokumentacija za javni poziv sadržana je u privitku.

www.zzozzh.com//images/doc/2016/Javni poziv za nabavu usluga sukladno Aneksu II dio B Fizicka i tehnicka zasatita.pdf

www.zzozzh.com//images/doc/2016/Obrasci za ponudu.pdf


 

 

Broj: 01-37-442/16

Grude: 11.11.2016.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

Nakon provedenog konkurentskog postupka sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda broj:U-V-12-8-7-2/16 za predmetnu nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2016./2017

www.zzozzh.com/images/doc/2016/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca Cjepivo.pdf


 

 

Broj:   01-37- 402-1/16

Grude:  11.10. 2016.godine

Sukladno članku 28. stavak 4. i   članku 21. stavak c),  Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta   Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t

www.zzozzh.com/images/doc/2016/obavijest pregovaracki 0137402116.pdf


 

Broj: 01-37-370 /16

Grude; 16.09.2016.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2016/Odluka_o_izboru_najpovoljnijeg_ponudaca-_gorivo.PDF


 

 

Broj: 01-37-275/16

Grude; 24.06. 2016.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2016/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 01-37-275-16.pdf


 

Broj: 01-37-249/16

Grude; 03.06. 2016.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

www.zzozzh.com/images/doc/2016/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca 01-37-249-16.pdf


 

 

Broj: 01-37-209/16

Grude; 13. 5. 2016.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave broj:01-37-197/16, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

O DODJELI UGOVORA

www.zzozzh.com//images/doc/2016/Odluka o dodjeli ugovora br 01-37-209-16.pdf

www.zzozzh.com/images/doc/2016/UslugePravneUsluge.pdf


 

 Broj: 01-37-159/16

Grude: 14. travnja 2016.god.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

nabava odvjetniikih usluga za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Zupanije

Zapadnohercegovaike

Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH, sukladno Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama, članak 6., stavak 2, objavljuje Javni poziv za nabavu odvjetničkih usluga.

Tenderska dokumentacija za javni poziv sadržana je u privitku.

www.zzozzh.com//images/doc/2016/Javni_poziv odvjetnicke usluge.pdf

www.zzozzh.com//images/doc/2016/Obrazac odvjetnicke usluge.pdf


 

Broj: 01-37- 60 /16

Grude; 12.02.2016.godine

     Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave, te članka 24. Statuta Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora

www.zzozzh.com/images/doc/2016/Odluka o izboru – CrvenaNit.pdf


 Plan javnih nabavki za 2016. godinu


 

Broj:   01-37- 17-1  /16

Grude:  20.01. 2016.godine

Sukladno članku 28. stavak 4. i   članku 21. stavak c),  Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta   Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t

U skladu sa člankom 28. stavak 4. Zakona o javnim nabavama BiH, Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke objavljuje informaciju da u skladu sa člankom 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH, te Odluke Upravnog vijeća Zavoda o pokretanju pregovaračkog postupka  provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti za nabavu br. U-V-12-1-10-1/15. Predmet pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavijesti su pružanje usluge  preuzimanja medicinskih podataka iz SKB Mostar i njihovo unošenje u digitalne kartone pacijenata – osiguranika Zavoda, čime će se liječnicima olakšati pristup medicinskim podacima i samim tim poboljšati medicinska usluga, a ujedno smanjiti trošak pacijentima (zbog odlaska pacijenata po nalaze u SKB Mostar), te  trajnijeg čuvanja medicinske dokumentacije, kao i drugih pogodnosti kojim će se osigurati bolja i kvalitetnija usluga u zdravstvenom  sustavu,  za osiguranike sa prostora Županije Zapadnohercegovačke.

Tenderska dokumentacija je dostupna na uvid u Zavodu za zdravstveno osiguranje ŽZH Trg Herceg-Bosne 1, Grude, tel. 039/661 – 482.

 


Plan javnih nabavki za 2016. godinu


 

Broj: 01-37-344 /15

Grude; 2.12.2015.godine

     Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave, te članka 24. Statuta Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora

I.

Prihvaća se preporuka Povjerenstva za javne nabave po pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti  za dostavljanje ponuda za „Nabavu usluga dostave-elektronskog preuzimanja medicinske dokumentacije osiguranika  iz informatičkih baza SKB Mostar

www.zzozzh.com/images/doc/2015/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca Ericsson Nikola Tesla.doc


 

Broj: 01-37-325 /15

Grude; 19.11.2015.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

I.

Nakon provedenog konkurentskog postupka sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda: broj:U-V-12-52-1/15  od  15.10.2015. godine,  za predmetnu nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2015/2016

www.zzozzh.com/images/doc/2015/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca – cjepivo.pdf


 

Broj:   01-37- 306-1/15

Grude:  03.11 .2015.god.

Sukladno članku 28. stavak 4. i   članku 21. stavak c),  Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta   Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t

U skladu sa člankom 28. stavak 4. Zakona o javnim nabavama BiH, Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke  objavljuje informaciju da, u skladu sa člankom 21. stavak c), Zakona o javnim nabavama BiH, provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti za nabavu “usluge elektronskog preuzimanja medicinske dokumentacije osiguranika  iz informatičkih baza SKB Mostar i pohranjivanje istih u baze ZZO ŽZH-a za osiguranike sa prostora ŽZH“ za potrebe Zavoda  za zdravstveno osiguranje ŽZH,  sa ponuđačem  ERICSSON NIKOLA TESLA d.d  Zagreb.

www.zzozzh.com/images/doc/2015/obavijest o nabavi -medicinski podaci.pdf


 

Broj: 01-37-227/15

Grude; 02.09.2015.godine

    Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

za nabavu goriva za potrebe vozila Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

www.zzozzh.com/images/doc/2015/odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – gorivo.pdf


 

Broj: 01-37-159/15

Grude, 1.6. 2015. godine

Na temelju članaka 90. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), članka 5. stavka 2., alineja b)., Pravilnika o postupku izravnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14), te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:12/11), ravnatelj Zavoda donosi:

O D L U K U

o izboru ponuđača za nabavu higijenskih potrepština

www.zzozzh.com/images/doc/2015/ODLUKA O IZBORU higijenske potrepstine.pdf


 

Broj: 01-37-119/15

Grude; 05.05.2015.godine

    Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

 

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredskog i tiskanog  materijala

www.zzozzh.com/images/doc/2015/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca nabavu uredskog i tiskanog  materijala.pdf


 

Broj: 01-37-96/15

Grude, 15.04. 2015. godine

Na temelju članaka 90. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:12/11), ravnatelj Zavoda donosi:

O D L U K U

o izboru ponuđača za nabavu tonera za potrebe Zavoda

www.zzozzh.com/images/doc/2015/ODLUKA O IZBORU toneri.pdf


 OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2015. GODINU


 

 PLAN NABAVKI ZA 2015. GODINU