Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Osnivanje i djelokrug poslova

Osnivanje Zavoda za zdravstveno osiguranje

Sjedište Zavoda je u Grudama,na adresi Trg Herceg Bosne 1. Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH je javna ustanova utemeljena Uredbom o utemeljenju Zavoda za zdravstveno osiguranje broj: 01-220/02-23-5/1 koju je donijela Vlada Županije zapadnohercegovačke na sjednici održanoj 2. svibnja 2002. godine.

Vlasnik Zavoda je Županija zapadnohercegovačka.

Statut Zavoda donijelo je Upravno vijeće na sjednici održanoj 18. srpnja 2002.godine.

 

 

 

 

 Djelatnost Zavoda za zdravstveno osiguranje

– Provodi politiku razvoja i unapređenja zdravstvene zaštite koja se osigurava

obvezatnim zdravstvenim osiguranjem.

– Planira i prikuplja novčana sredstva obvezatnog zdravstvenog osiguranja te plaća

usluge zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima.

– Obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava osiguranih osoba, brine o zakonitom i

pravodobnom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i

zaštite njihovih interesa.

– Obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim

djelatnicima.

– Određuje kriterije i način korištenja te visine novčanog iznosa za nadoknadu putnih

troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite i nadoknadom za pogrebene

troškove.

– Određuje visinu nadoknade plaće, najviši iznos nadoknada plaće na teret Zavoda, način

valorizacije osnovice za nadoknadu plaća za vrijeme bolovanja zbog bolesti.

– Sudjeluje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji

se odnosi na obvezatno zdravstveno osiguranje (obavlja obračun dugovanja i

potraživanja troškova zdravstvene zaštite s inozemnim nositeljima zdravstvenog

osiguranja i druge poslove).

– Obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inozemstvu.

– Obavlja nadzor i financijsku kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih

zdravstvenih djelatnika sukladno zaključenom ugovoru za tekuću godinu.

– Obavlja poslove izrade podzakonskih općih akata u svezi s ostvarivanjem prava iz

obvezatnog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležna tijela Županije

odnosno Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije.

– Uređuje ostala pitanja u svezi s ostvarivanjem prava iz obvezatnog zdravstvenog

osiguranja.

Pravni temelj za utvrđivanje odnosa u oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite reguliran je Ustavom FBiH, Zakonom o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH» br. 30/97 i 07/02, 70/08) i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine FBiH» br. 29/97).