UGOVORNE LJEKARNE

 

 Ugovorne ljekarne za 2021.godinu

1. Ljekarna Mirna, Grude, tel. 039 661 581
2. Ljekarnička zdravstvena ustanova Medikament, Drinovci, tel. 039 672 367
3. Ljekarnička zdravstvena ustanova Biopharm Neum, ogranak Grude tel. 039 662 104; ogranak Posušje, ogranak Posušje II, depo Kočerin, ogranak Rakitno, ogranak Vitina , ogranak Široki Brijeg, ogranak Ljubuški.
4. Zdravstvena ustanova Ljekarna Ljubić, Grude, tel. 039 661 564
5. Ljekarna Mirjana Čolak, Široki Brijeg, tel. 039 704 567
6. Zdravstvena ustanova Ljekarne Čolak, Široki Brijeg, tel. 039 704 567
7. Ljekarnička ustanova AFARM, Široki Brijeg, tel. 039 703 259
8. Ljekarnička ustanova “Vita pharm”, Široki Brijeg, tel. 039 709 272
9. Ljekarnička zdravstvena ustanova Marija, Široki Brijeg, tel. 039 703 671
10. Ljekarnička zdravstvena ustanova Ivan Bakula, Posušje, tel. 039 680 767
11. Ljekarna Nina, Posušje, tel.039 682 920
12. Ljekarnička zdravstvena ustanova Crnogorac, Posušje, tel. 039 682 734
13. Ljekarna Blanka, Posušje, tel. 039 200 261
14. Ljekarnička zdravstvena ustanova Cropharm, Ljubuški, tel.039 831 775
15. Ljekarnička zdravstvena ustanova Cvit likarije, Ljubuški tel. 039 832 826
16. Ljekarnička zdravstvena ustanova Matić, Ljubuški, tel. 039 831 513
17. Ljekarnička zdravstvena ustanova H Plus, Ljubuški, tel. 039 834 060
18. Ljekarna Marija , Ljubuški, tel. 039 834 518
19. Ljekarnička ustanova LifePharm Široki Brijeg, tel.039/703 900