ZDRAVSTVENE USTANOVE I ZAVODI

Dom zdravlja Grude

Mate Bobana 6

039/ 661-991; 039/662-074; 039/661-991

Dom zdravlja Posušje

Ivana Gorana Kovačića bb

039/681-017

Dom zdravlja Široki Brijeg

Dr. Jure Grubišića 11

039/704-926

Dom zdravlja Ljubuški

Fra Petra Bakule 3

039/831-514; 039/831-515; 039/831-516

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

www.kb-mostar.org

ravnateljstvo@kb-mostar.org

036/336-500; 036/336-529; 036/317-713 

Kralja Tvrtka bb

Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić

info@zavodpazaric.ba

033/428-655

Resnik bb, 71243 Pazarić

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići

 info@zavod-bakovici.ba

030/ 803-093; 030/ 803-380; 030/ 803-198

Bakovići bb, 71270 Fojnica

JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica

info@drin.ba

030/547-200; 030/831-829

Drin bb, 71270 Fojnica

JU Dom za osobe s invaliditetom Višegrad

Birčanska bb

73240 Višegrad 

Telefon: 058/630-452

E-mail:zavodvgd@teol.net

Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Stolac

ul. Humska bb

88360 Stolac

telefon: +387(0)36/819-050

e-mail: info@dom-stolac.ba

Banja Reumal Fojnica

rezervacije@reumal.ba

030/838-800; 030/838-801; 030/838-802

Banjska 1, 71270 Fojnica

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Bolnička 25 

71000 Sarajevo 

Bosna i Hercegovina 

Email: info@kcus.ba; 

Telefon: + 387 33 29 70 00 

Fax: + 387 33 26 59 10