Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Ravnatelj

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Zavoda.

Ravnatelja imenuje i razriješava Vlada Županije zapadnohercegovačke na prijedlog ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi.

Sadašnji ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH je Vilson Crnjac,dipl.iur.

Ravnatelj obavlja sljedeće poslove :

– zastupa i predstavlja Zavod prema ovlaštenjima iz Statuta Zavoda.

– zastupa i predstavlja Zavod u pravnim poslovima prema državnim institucijama

– odlučuje o nabavci i prodaji sredstava, o investicijskim ulaganjima, radovima održavanja prostorija

– sklapa poslovne ugovore u ime Zavoda

– organizira stručni rad Zavoda

– prati primjenu financijskih propisa u poslovanju

– pokreće postupak usuglašavanja i donošenja općih akata Zavoda

– predlaže osnove poslovne politike

– predlaže program rada Zavoda

– zadužen je za izvršavanje odluka Upravnog vijeća

– sklapa ugovore o radu s uposlenicima Zavoda

– raspoređuje uposlenike na radna mjesta

– donosi odluke o pojedinačnim pravima i obvezama djelatnika iz radnih odnosa

– obavlja ostale poslove iz djelokruga svog rada

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i poslovanja Zavoda.Odgovoran je za stručan rad Zavoda koji organizira i vodi sukladno odredbama Statuta,Pravilnika o radu  i drugih općih akata.