Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Područni uredi

Područni uredi obavljaju poslove prijave i odjave osiguranika s prebivalištem na teritoriju općine u kojoj je sjedište ureda, kao i izdavanje i ovjeru isprava kojima se utvrđuje i dokazuje svojstvo osigurane osobe. Tu su i poslovi evidencije o odobrenim ortopedskim pomagalima, o obračunu putnih i drugih troškova, te prijem i evidentiranje tiskanica u svezi s provedbom međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na zdravstveno osiguranje.

Djelatnici Područnih ureda prate pravodobno izvršavanje poslova na provođenju zdravstvenog osiguranja te vode upravni postupak u prvom stupnju sukladno zakonu i općim aktima Zavoda. Obavljaju, nadalje, sljedeće poslove i zadatke:

• Davanje pismenih i usmenih stručnih mišljenja osiguranicima iz zdravstvene zaštite

• Pravilna i pravodobna izrada svih izvješća i obrazaca koji se dostavljaju Zavodu

• Prethodna kontrola računa za zdravstvene usluge, te evidencija izdanih lijekova po obvezniku i osobama osiguranim po njegovu osnovu

• Izvršavanje i drugih poslova koji su zakonskim propisima, općim aktima Zavoda preneseni u djelokrug Područnih ureda.

 

Zavod je ustrojen kao jedinstvena ustanova sa sjedištem u Grudama i podružnicama na području svake općine na prostoru Županije zapadnohercegovačke.

Radi obavljanja svoje djelatnosti Zavod je utemeljio sljedeće Područne urede:

 

 

Područni ured Grude

Franje Tuđmana 85 a

tel. 039 662-400

e-mail: grude@zzozzh.com

Stručni suradnik zdravstvenog osiguranja i voditelj Područnog ureda,  Zdravko Martinović, dipl.iur.

 

 

Područni ured Ljubuški

Hrvatskih branitelja 58

tel. 039 830-527

e-mail: ljubuski@zzozzh.com

Stručni suradnik zdravstvenog osiguranja i voditelj Područnog ureda, Srećko Tomić,dipl.iur.,

 

Područni ured Posušje

Domovinskog rata 5

tel. 039 681-013

e-mail: posusje@zzozzh.com

Stručni suradnik zdravstvenog osiguranja i voditelj Područnog ureda, Mirela Leventić, dipl.oec.

 

Područni ured Široki Brijeg

Matije Gupca 2

tel.039 704-927

e-mail: siroki@zzozzh.com

Stručni suradnik zdravstvenog osiguranja i voditelj Područnog ureda, Klaudija Skoko,dipl.iur.