PODRUČNI UREDI

Područni uredi obavljaju poslove prijave i odjave osiguranika s prebivalištem na teritoriju općine u kojoj je sjedište ureda, kao i izdavanje i ovjeru isprava kojima se utvrđuje i dokazuje svojstvo osigurane osobe. Tu su i poslovi evidencije o odobrenim ortopedskim pomagalima, o obračunu putnih i drugih troškova, te prijem i evidentiranje tiskanica u svezi s provedbom međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na zdravstveno osiguranje.

Djelatnici Područnih ureda prate pravodobno izvršavanje poslova na provođenju zdravstvenog osiguranja te vode upravni postupak u prvom stupnju sukladno zakonu i općim aktima Zavoda. Obavljaju, nadalje, sljedeće poslove i zadatke:

• Davanje pismenih i usmenih stručnih mišljenja osiguranicima iz zdravstvene zaštite

• Pravilna i pravodobna izrada svih izvješća i obrazaca koji se dostavljaju Zavodu

• Prethodna kontrola računa za zdravstvene usluge, te evidencija izdanih lijekova po obvezniku i osobama osiguranim po njegovu osnovu

• Izvršavanje i drugih poslova koji su zakonskim propisima, općim aktima Zavoda preneseni u djelokrug Područnih ureda.

 

Zavod je ustrojen kao jedinstvena ustanova sa sjedištem u Grudama i podružnicama na području svake općine na prostoru Županije zapadnohercegovačke.

Radi obavljanja svoje djelatnosti Zavod je utemeljio sljedeće Područne urede:

– Područni ured Grude na adresi  Franje Tuđmana bb. Koordinator Ureda je Zdravko Martinović, dipl.iur.,  tel. 039 662-400

– Područni ured Posušje na adresi Dalmatinska bb. Koordinator Ureda je Mirela Leventić, dipl.oec., tel. 039 681-013

– Područni ured Široki Brijeg na adresi Matije Gupca 2. Koordinator Ureda je Klaudija Skoko,dipl.iur., tel.039 704-927

– Područni ured Ljubuški na adresi Zrinsko Frankopanska bb. Koordinator Srećko Tomić,dipl.iur.,tel. 039 830-528