Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Dan

27 prosinca, 2022
Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke na svojoj 22. sjednici, na temelju Preporuke Povjerenstva za lijekove, donijelo je Odluku o utvrđivanju/revidiranju cijene lijekova s Liste lijekova i visini udjela u cijeni lijeka koji se izdaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke . Cijene lijekova su usuglašene s referalnim cijenama lijekova koje...
Read More