Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke na svojoj 22. sjednici, na temelju Preporuke Povjerenstva za lijekove, donijelo je Odluku o utvrđivanju/revidiranju cijene lijekova s Liste lijekova i visini udjela u cijeni lijeka koji se izdaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke . Cijene lijekova su usuglašene s referalnim cijenama lijekova koje su objavljene u Službenim novinama F BiH, broj 83/22.
Listu lijekova s revidiranim cijenama možete preuzeti ovdje, a primjenjivat će se od utorka, 2.siječnja 2023. godine.