Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Dan

30 studenoga, 2022
Na temelju članka 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: U-V-12-4-2/11 od 26. rujna 2011. godine („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 12/11) i Odluke Upravnog vijeća Zavoda broj: U-V-12-20-1/22, a u svezi...
Read More
Na temelju članka 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Uredbe o obujmu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 3/19,23/21), Odluke Upravnog vijeća...
Read More