Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za zaključivanje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2023. godinu

Na temelju članka 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Uredbe o obujmu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 3/19,23/21), Odluke Upravnog vijeća Zavoda broj: U-V-12-20-2/22, a u svezi sa člankom 47. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ŽZH („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačjke“, broj:3/13,21/17,23/20 i 19/22), Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke raspisuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava za zaključivanje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2023. godinu

Javni poziv, kao i obrazac prijave sa pratećom dokumentacijom možete preuzeti sa sljedeće poveznice