KONTAKT

Direkcija Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Trg Herceg Bosne1

88340 Grude

tel. 039 661 483

fax 039 661 480

info@zzozzh.com

Područni ured Grude

Franje Tuđmana bb

Stručni suradnik zdravstvenog osiguranja i voditelj Područnog ureda,  Zdravko Martinović, dipl.iur.

tel. 039 662-400

Referent inoosiguranja Smilja Marić

Područni ured Ljubuški

 Hrvatskih branitelja 58

Stručni suradnik zdravstvenog osiguranja i voditelj Područnog ureda, Srećko Tomić,dipl.iur.,

tel. 039 830-527

Referent inoosiguranja Vojislav Bilić

Tajnica Povjerenstva za upućivanje na liječenje izvan Županije:

Janja Kvesić, mag. soc. rada

tel. 039 663 115

mob. 063 326 572

Kontrolor Zavoda:

Dr. Radmila Tomić

tel. 663 118

mob. 063 326 956

Inozemno osiguranje:

Marija Alpeza, dipl. iur.

tel. 039 663 114

Glasnogovornica:

Ivana Bošnjak, dipl. novinar

tel. 039 661 482

mob. 063 375 766

Područni ured Posušje

Domovinskog rata 5

Stručni suradnik zdravstvenog osiguranja i voditelj Područnog ureda, Mirela Leventić, dipl.oec.

tel. 039 681-013

Referent inoosiguranja Ivana Anić

Područni ured Široki Brijeg

Matije Gupca 2

Stručni suradnik zdravstvenog osiguranja i voditelj Područnog ureda, Klaudija Skoko,dipl.iur.

tel.039 704-927

Referent inoosiguranja

Služba za odnose s osiguranicima

tel. 039 660 163

fax 039 660 164

Tajnica Povjerenstva za lijekove i ortopedska pomagala te Povjerenstva za bolovanje:

Gđa Jagoda Šimić

tel. 039 663 125

mob. 063 716 398

Ekonomska služba:

Monika Mandurić, dipl.oec.

tel. 039 660 386

Anita Paradžik, dipl.oec.

tel. 039 660 386