KONTAKT

Direkcija Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Trg Herceg Bosne1

88340 Grude

tel. 039 661 483

fax 039 661 480

info@zzozzh.com

Područni ured Grude

Franje Tuđmana bb

Stručni suradnik zdravstvenog osiguranja i voditelj Područnog ureda,  Zdravko Martinović, dipl.iur.

tel. 039 662-400

Područni ured Ljubuški

 Hrvatskih branitelja 58

Stručni suradnik zdravstvenog osiguranja i voditelj Područnog ureda, Srećko Tomić,dipl.iur.,

tel. 039 830-527

Tajnica Povjerenstva za upućivanje na liječenje izvan Županije:

Janja Kvesić, mag. soc. rada

tel. 039 663 115

mob. 063 326 572

Kontrolor Zavoda:

 

Viši referent za poslove kontrole
Mate Kukić, oec.
039/663 118

Viši stručni suradnik za sustav zdravstvenog osiguranja:

Helena Bilić, dipl. iur.

tel. 039 663 117

063 326 541

Inozemno osiguranje:

Marija Alpeza, dipl. iur.

tel. 039 663 117

Glasnogovornica:

Ivana Bošnjak, dipl. novinar

tel. 039 661 482

mob. 063 375 766

Područni ured Posušje

Domovinskog rata 5

Stručni suradnik zdravstvenog osiguranja i voditelj Područnog ureda, Mirela Leventić, dipl.oec.

tel. 039 681-013

Područni ured Široki Brijeg

 Matije Gupca 2

 

Stručni suradnik zdravstvenog osiguranja i voditelj Područnog ureda, Klaudija Skoko, dipl. iur.

 

tel.039 704-927

Služba za odnose s osiguranicima

tel. 039 660 163

fax 039 660 164

Tajnica Povjerenstva za lijekove i ortopedska pomagala te Povjerenstva za bolovanje:

Gđa Jagoda Šimić

tel. 039 663 114

mob. 063 716 398

Ekonomska služba:

Monika Mandurić, dipl.oec.

tel. 039 660 386

Anita Paradžik, dipl. oec.

tel. 039 660 386