Javne nabavke

Broj: 01-37- 385 /20Grude: 29. 10. 2020. godineNa temelju članka 24. stavak a) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeniglasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za javne nabave,te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno...