Javne nabavke

Broj: 01-37- 259 /20Grude; 31. 7. 2020.godine Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj...