Javne nabavke

Broj: 01-37- 230 /21Grude: 20. 5. 2021. godine Sukladno članku 28. stavak (4) i članku 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), te članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,...