Javne nabavke

Broj: 01-37-531/18Grude, 12. 12. 2018. godineNa temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje...