Javne nabavke

Broj: 01-37- 686/19Grude: 31. 12. 2019. godine POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDAPostupak predviđen člankom 8. Zakona o javnim nabavama i Pravilnikom opostupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B zakona o javnim nabavama (,,Službeni glasnik BiH*, broj: 66/16)...