Javne nabavke

Broj: 01-37- 331 /19Grude, 12. 7. 2019. godine Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za javne nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno...