Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH održao radni sastanak s predstavnicima udruge Pužnica

U utorak, 5. ožujka 2024. godine, ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, Vilson Crnjac, primio je u radni posjet predsjednika Udruge Pužnica gospodina Vladu Džidića. Na sastanku su sudjelovali i tajnik Udruge, Ivica Kraljević, te predstavnice stručnih službi Zavoda.

Predsjednik Udruge gospodin Džidić izrazio je zahvalnost predstavnicima Zavoda na kvalitetnoj suradnji koja je rezultirala unaprjeđenjem prava osiguranika s gubitkom sluha. Naime, na prijedlog Udruge ”Pužnica”, a u cilju poboljšanja prava osiguranika kojima je neophodno korištenje kohlearnog implantata, predložene su izmjene i dopune Liste ortopedskih pomagala koja se propisuju na teret ovog Zavoda, i to u Grupi 3. Liste, koje za cilj imaju omogućavanje ugradnje kohlearnog implantata djeci, ali i starijim osobama koje su uslijed bolesti ili traume u potpunosti izgubile sluh. Nadalje, Odlukom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH o sufinanciranju ugradnje kohlearnih implantata-pužnica, kod djece, drugih implantata kod djece i sufinanciranju procesora ugrađenih kohlearnih implantata kod djece broj: 02/1-1682/22 od 28. travnja 2022. godine prošireni su uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje ugradnje kohlearnog implantata-pužnice, pa se tako u odnosu na dosadašnju Odluku, definira da šira kategorija osiguranika ostvaruje pravo na sufinanciranje ugradnje kohlearnih implantata. Sufinanciranje navedenog pomagala vrši se sa 50% od iznosa ukupne cijene, od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, te sa 50% sredstava sudjeluju županijski zavodi kod kojih su osigurani pacijenti. Predloženom izmjenom i dopunom, Zavod ide korak naprijed u odnosu na postojeću legislativu, te omogućuje osobama koje su uslijed bolesti ili nesreće (trauma) u potpunosti izgubile sluh, te sufinancira ugradnju kohlearnog implantata u iznosu od 50% ukupne cijene pomagala.

Nazočni su istaknuli zadovoljstvo spomenutim proširenjem Liste te izrazili nadu da će se uvođenjem ovih pomagala na Listu, kvaliteta života ove kategorije osiguranika podići na značajno višu razinu.