Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

U ponedjeljak, 18.12.2023.godine, započinje redovita distribucija premije osiguranja za 2024.godinu

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, u ponedjeljak, 18.prosinca 2023.godine, započinje redovitu distribuciju premije osiguranja za 2024. godinu.

Cijena premije osiguranja, kao i prethodnih godina, iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu.

Osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite oslobođena su djeca do navršenih 18 godina života, korisnici stalne socijalne potpore i osobe s navršenih 65 godina života koje su osigurane preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi.
Nakon isteka roka redovite distribucije, premiju osiguranja (markicu) mogu kupiti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave na Poreznu upravu.

Lokacije za redovitu distribuciju premije osiguranja za 2024.godinu:
Područni ured Grude 039/662 400
Područni ured Ljubuški 039/830 528
Područni ured Posušje 039/681 013
Područni ured Široki Brijeg 039/704 927

Uplata premije osiguranja za 2024. godinu vrši se kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na depozitni račun Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 134-001-1110009-197. Vrsta prihoda 722 611.
Razdoblje predviđeno za redovnu distribuciju premija osiguranja za 2024.godinu je od 18.12.2023.do 31.03.2024.godine.