Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

J A V N I P O Z I V za prodaju službenog motornog vozila Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,  broj: U-V-12-27-13-I-2/23 od 15. svibnja 2023. godine, Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji službenog vozila Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-688-1/23-10 te Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju službenog motornog vozila putem javnog nadmetanja broj: 01-37-3370/23, Povjerenstvo za prodaju službenih motornih vozila objavljuje:

J A V N I     P O Z I V

za prodaju službenog motornog vozila Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja

 

Predmet prodaje putem javnog nadmetanja je vozilo:

  1. Marka vozila: VW 1K GOLF AA-limuzina
  2. Broj šasije: WVWZZZ1KZ890000495
  3. Vlasnik: Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Zavod)
  4. Godina proizvodnje:
  5. Model: 0 TDI
  6. Vrsta goriva: Dizel
  7. Stanje vozila: Vozilo nije u voznom stanju
  8. Početna cijena: 1.500,00 KM

Pravo na sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

Javna prodaja vozila će se održati u direkciji Zavoda (Trg Herceg Bosne 1, 88340  Grude) dana 20. prosinca 2023. godine s početkom u 10.00 sati.

Od 9.00 sati svi zainteresirani su dužni pristupiti javnom nadmetanju, te ponijeti dokaz o uplati jamčevine za vozilo i to u iznosu od 10% od početne cijene vozila i ponuda; ukoliko je riječ o pravnoj osobi Uvjerenje o registraciji od nadležnog tijela uprave ili Aktualni izvod iz sudskog registra, a fizičke osobe uplatnicu i osobnu iskaznicu (na uvid).

Uplatu izvršiti na račun Zavoda za zdravstveno  osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj 1340011110009003 ASA Banka d.d. Sarajevo s naznakom  „Za sudjelovanje na javnom nadmetanju prodaje službenog vozila ZZO-a“.

Ponuditelj će prilikom uplate jamčevine uz „primitak“ kao dokaz o uplati jamčevine, predati i obrazac ponude u koji mora čitko popuniti cijenu koju nudi (brojkama) zaokruženu na deseticu izraženu u KM. Ponuda ne može biti manja od početne cijene vozila. Obrazac ponude i jedna kopija „primitka“ se pakira u omotnicu i predaje Povjerenstvu za prodaju.

Nakon uplate jamčevine i predaje ponuda svih ponuditelja, pristupa se otvaranju ponuda za vozilo. Svaka ponuda se čita javno i evidentira u zapisnik. Povjerenstvo za prodaju javno konstatira čija je ponuda najviša i proglašava ponudu tog ponuditelja pobjedničkom. U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, samo ti ponuditelji će dobiti nove obrasce u koje će čitko upisati nove cijene, s tim da ranije uplaćena jamčevina vrijedi do okončanja nadmetanja. Ovaj postupak će se ponavljati sve dok se ne dobije najviša ponuda. Takva ponuda se evidentira u zapisnik, te se prihvaća kao konačna.

Ponuditeljima čija ponuda ne budu prihvaćena, jamčevina će biti vraćena nakon završetka javnog nadmetanja, a ponuditelji  će nakon okončanja javnog nadmetanja dati podatke potrebne za povrat.

Troškove prijenosa vlasništva, transporta kao i ostale troškove, u skladu sa zakonskim propisima, plaća kupac. Ponuđač koji da ponudu sa najvećom cijenom (najpovoljniji ponuđač), dužan je izvršiti uplatu u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila i ne uplati licitirani iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora, jamčevina se ne vraća. Zavod zadržava pravo zaključivanja ugovora sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem. Ponuditelju s kojim se sklopi ugovor o prodaji, jamčevina će biti vraćena nakon uplate cjelokupne cijene.

Kupac s kojim Zavod zaključi ugovor o kupoprodaji je dužan u roku od tri dana od dana uplate kupoprodajne cijene preuzeti kupljeno vozilo.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupaca.

Vozilo se može pogledati 15. prosinca 2023. godine, od 9.00 do 14.00 sati, na lokaciji iza pravne osobe „M.B. servis“ Dužice.

 

POVJERENSTVO ZA PRODAJU SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA PUTEM JAVNOG NADMETANJA