Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Demanti na netočne navode skupštinskog zastupnika, gospodina Zvonke Jurišića

Na sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke održane 8. kolovoza 2023. godine, uvaženi skupštinski zastupnik Zvonko Jurišić iznio je niz netočnih i neistinitih tvrdnji te insinuacija vezanih za rad i poslovanje Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke.
Svjedoci smo da iznošenje neosnovanih tvrdnji i podataka zbog nepoznavanja predmetne materije ili namjerno iznošenje netočnih podataka i bombastičnih dosjetki, „Gdje je nestalo 250.000,00 KM između drugog i trećeg kata“, u javnom prostoru može izazvati medijsku i svaku drugu harangu, što se u ovom slučaju i dogodilo i što predstavlja jeftini populizam.

Ipak, skloni smo mišljenju da je uvaženi zastupnik Zvonko Jurišić iznio paušalne i netočne tvrdnje, na račun poslovanja Zavoda, zbog nepoznavanja predmetne materije i time obmanuo prisutne skupštinske zastupnike i medije koji su istu informaciju plasirali u javnost bez dodatne provjere.

Nemalo smo iznenađeni nepoznavanjem materije od strane uvaženog zastupnika Jurišića, vezano za rad Zavoda, budući da znamo da je u jednom mandatu obnašao dužnost predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke te preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, između ostalog, bio nadležan i za nadzor nad radom i poslovanjem Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke.

Nije točno da je Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke neistinito prikazao financijske izvještaje za 2022. godinu u iznosu od 250.000,00 KM, odnosno da nije ispravno prikazao prihode za zdravstveno osiguranje za nezaposlene osobe za koje je obveznik uplate doprinosa Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke.

Propisi koji reguliraju uplatu javnih prihoda izvanproračunskih fondova, u ovom slučaju prihoda za zdravstveno osiguranje kojih se Zavod u svom radu pridržava, su:
– Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj:30/97,07/02,70/08,48/11,36/18 i 61/22);
– Zakon o doprinosima(„Službene novine FBiH“, broj: 35/98,54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/1, 4/21);
– Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 33/02,28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15);
– Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa („Službene novine FBiH“, broj: 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18, 12/21, 6/22);
– Odluka o utvrđivanju posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika na radu u inozemstvu („Službene novine FBiH“, broj: 74/08 i 22/20);
– Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 15/21);
– Uredba o računovodstvu budžeta u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 34/14).
Temeljem Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa („Službene novine“, broj: 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18, 12/21, 6/22),10,2% iznosa doprinosa za zdravstveno osiguranje uplaćuje se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH – Fonda solidarnosti FBiH, a 89,8% na račun županijskog Zavoda za zdravstveno osiguranje prema mjestu prebivališta osiguranika.

Uvidom u dokument Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke, na koji se poziva uvaženi skupštinski zastupnik Zvonko Jurišić, vidljivo je da su u financijskom izvještaju Službe prikazana (kako naprijed navedeni pozitivni propisi i nalažu) ukupna sredstva za zdravstveno osiguranje, dakle, sredstva za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH-Fond solidarnosti FBiH i sredstva za županijski Zavod zdravstvenog osiguranja, dok je u financijskim izvještajima Zavoda za zdravstveno osiguranje prikazana (kako naprijed navedeni pozitivni propisi i nalažu)) uplata od 89,8%, te iz čega proizlazi jedan dio razlike koju navodi uvaženi zastupnik.

Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 15/21), uređuje se oblast računovodstva i revizije, organizacija i funkcioniranje sustava knjigovodstva i računovodstva, pripreme i prezentiranja financijskih izvještaja, revizije financijskih izvještaja, organizacija i rad Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, nadzor nad kvalitetom rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora, javni nadzor,praćenje, otkrivanje i prijavljivanje krivičnih djela u vezi sa pranjem novca i financiranjem terorističkih aktivnosti, stjecanje zvanja,kvalificiranje i licenciranje u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji.

Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 34/14) navodi se da se priznavanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u glavnoj knjizivrši prema računovodstvenom principu modificiranog nastanka događaja.

Računovodstveni princip modificiranog nastanka događaja podrazumijeva da se prihodi i primitci priznaju u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, odnosno kada su uplaćeni na jedinstveni račun za prikupljanje javnih prihoda, a rashodi i izdatci priznaju u obračunskom periodu u kojem je obveza za plaćanje nastala.

U ovom predmetnom slučaju Zavodu za zdravstveno osiguranje su doprinosi za zdravstveno osiguranje za dvanaesti mjesec 2022. godine od Službe za zapošljavanje za nezaposlene osobe uplaćeni na depozitni račun u prvom mjesecu 2023. godine i isti su u Zavodu evidentirani kao prihod 2023. godine, a predmnijevamo da se trošak za dvanaesti mjesec za navedene doprinose u Službi za zapošljavanje evidentirao u 2022. godini kako nalažu zakonske odredbe i računovodstvena struka.

Iz naprijed navedenog je vidljivo da su financijski izvještaji Zavoda istinito i fer prikazani u svim aspektima financijskog izvještavanja i da neistiniti navodi koji su izneseni od strane uvaženog skupštinskog zastupnika, gospodina Zvonke Jurišića, štete ugledu Zavoda, a samim time ugledu računovodstvene struke.