Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu

Ukoliko planirate privremeni boravak u inozemstvu, bilo da je riječ o odmoru ili poslovnom putovanju, pravovremeno podnesite Zahtjev za izdavanje obrasca za putno zdravstveno osiguranje.
Za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu osigurane osobe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke mogu koristiti usluge hitne medicinske pomoći na teret Zavoda, ukoliko se ukaže potreba za istim.

Pravo na ostvarivanje zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu imaju sve osigurane osobe Zavoda koje prije odlaska u inozemstvo u nadležnom područnom uredu Zavoda osobno podnesu pismeni zahtjev za izdavanje tiskanice -Potvrda o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, odnosno dvojezična tiskanica. Uz pismeni zahtjev potrebno je dostaviti tiskanicu Ocjena zdravstvenog stanja osigurane osobe, koju izdaje izabrani doktor medicine, odnosno medicine rada, a na temelju neposrednog liječničkog pregleda, izvršenog uvida u zdravstveni karton i druge medicinske nalaze iz kojih se može pouzdano utvrditi zdravstveno stanje osigurane osobe.

Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezična tiskanica, može se izdati samo osiguranoj osobi za koju je prije odlaska u inozemstvo utvrđeno da ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od kroničnog oboljenja koje zahtjeva dulje liječenje i stalan nadzor doktora medicine, najduže do 30 dana u tijeku kalendarske godine.
Osigurana osoba Zavoda koja je koristila zdravstvenu zaštitu u inozemstvu na temelju tiskanice-Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezične tiskanice i osobno platila troškove zdravstvene zaštite, može podnijeti pismeni zahtjev nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja ŽZH za nadoknadu navedenih troškova uz predočenje medicinske i druge dokumentacije s prijevodom na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

U slučaju da osigurana osoba prije odlaska u inozemstvo nije pribavila potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, a osobno je podmirila troškove zdravstvene zaštite, po povratku u mjesto prebivališta, nema pravo na naknadu istih.

Uvjeti i način korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba prilikom privremenog boravka u inozemstvu regulirani su Ugovorom o socijalnom osiguranju koji je Bosna i Hercegovina potpisala s državom ugovornicom i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu („ Službene novine Federacija BiH, broj 31/02“).
Zemlje s kojima BiH ima potpisan ugovor o međunarodnom socijalnom osiguranju su; Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Njemačka, Austrija, Italija, Mađarska, Belgija, Nizozemska i Luksemburg.