Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Obavijest za osiguranike

Na sedmoj redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, održanoj u Širokom Brijegu u petak 28. travnja 2023. godine, jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama Odluke o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za Zapadnohercegovačku Županiju.  Navedena odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Narodnim novinama Županije Zapanodhercegovačke” (Narodne novine Žuapnije Zapadnohercegovačke 14/23).
Odlukom o Izmjenama odluke o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, regulirana su tri pitanja: osiguranje vjerskih službenika, zatim osiguranje civilnih žrtava rata i/ili civilnih osoba s invaliditetom u skladu s pozitivnim propisima, ako nisu osigurani po drugoj osnovi, te osiguranje branitelja i njihovih članova obitelji – Usklađivanje s drugim propisima Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji.
Za pitanje osiguranja vjerskih službenika predviđeno je kako će Vlada županije Zapadnohercegovačke posebnim propisom utvrditi uvjete i način uvođenja u sustav zdravstvenog osiguranja neosiguranih vjerskih službenika.