Na 129. sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke, održanoj 17. lipnja 2022. godine, usvojena je Odluka o Privremenoj listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, kao i načinu njihovog propisivanja.

Odluka o Privremenoj listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke stupa na snagu u ponedjeljak, 4. srpnja 2022.godine.

Nova lista lijekova se nalazi u prilogu, a istu je moguće preuzeti i na službenoj stranici Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke (zzozzh.com).

Lista lijekova