Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

MARKICU U ŽZH MOŽETE NABAVITI DO 31. OŽUJKA 2022. GODINE

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke u četvrtak, 31. ožujka 2022. godine, završava s redovitom distribucijom premije osiguranja odnosno markice za 2022. godinu.
Nakon 31. ožujka, markicu će moći nabaviti samo prvoprijavljeni na zdravstveno osiguranje i to najkasnije u roku od 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.
Markice se distribuiraju u Područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, prema mjestu prebivališta osiguranih osoba.

Markice za 2022. godinu su elektroničke te se prilikom distribucije podatci unose u bazu podataka Zavoda, a osiguraniku se izdaje potvrda o dodijeljenoj premiji osiguranja.
Cijena godišnje premije kao i proteklih godina je 20 KM.
Osobe do navršenih 18 godina života, korisnici stalne socijalne potpore te osobe s navršenih 65 godina života koje su osigurane preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, oslobođene su plaćanja markice.

U redovitom roku predviđenom za distribuciju, uplata premije osiguranja za 2022. godinu vrši se isključivo kod ovlaštenih ustanova za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na broj depozitnog računa Zavoda 3060030000648268.

Više informacija potražite na www. zzozzh.com ili se obratite djelatnicima Područnih ureda Zavoda na sljedeće brojeve telefona:
Područni ured Grude 039/662 400
Područni ured Ljubuški 039/830 528
Područni ured Posušje 039/681 013
Područni ured Široki Brijeg 039/704 927.