Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Dan

18 studenoga, 2021
Broj: 01-37-439-1 /21Datum: 18. studenog 2021. godine Na temelju članka 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Uredbe o obujmu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije...
Read More
Broj: 01-37-440-1/21Grude, 18. studenog 2021. godine Na temelju članka 19. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: UV-12-4-2/11 od 26. rujna 2011. godine („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 12/11), i Odluke Upravnog vijeća Zavoda broj: U-V-12-9-6 /21 od 26.listopada 2021. godine, a u svezi sa člankom 47. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ŽZH („Narodne novine...
Read More