Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Sastanak s predstavnicom Udruge dijabetičara u ŽZH – „SNAGA“

U četvrtak, 24. lipnja 2021. godine, ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje je primio u radni posjet tajnicu Udruge dijabetičara u Županiji Zapadnohercegovačkoj, gospođu Anu Grubišić. Razgovaralo se o potrebama dijabetičara te izmjenama i dopunama Liste ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Naime, s vremenom se ukazala potreba za proširenjem Liste radi povećanja standarda zdravstvene zaštite osiguranika oboljelih od šećerne bolesti. Uvažavajući u prvom redu položaj osiguranika Zavoda, ravnatelj Zavoda naglašava da se nastoji povećati obujam prava na ortopedska i druga pomagala.
Značajan iskorak u pravima osoba sa šećernom bolešću su senzori za mjerenje šećera u krvi za koje potrebu ima, prema dosada poznatim podacima, 25 maloljetnih osiguranika s dijagnozom dijabetes tip 1. Nazočni su istaknuli zadovoljstvo spomenutim proširenjem Liste te izražavaju nadu da će se uvođem ovih pomagala na Listu osiguranici lakše nositi s bolešću.