Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

MARKICU U ŽZH MOŽETE NABAVITI DO 31. OŽUJKA 2021. GODINE

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke u srijedu, 31. ožujka 2021. godine, završava s redovitom distribucijom premije osiguranja odnosno markice za 2021. godinu.
Nakon 31. ožujka, markicu će moći nabaviti samo prvoprijavljeni na zdravstveno osiguranje i to najkasnije u roku od 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.
Markice se distribuiraju u Područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, prema mjestu prebivališta osiguranih osoba, do 31. ožujka 2021. godine.

Kako bi se osiguranicima izašlo u susret te u cilju povećanja učinkovitosti i kvalitete poslovanja te smanjenja gužvi, osobito imajući u vidu situaciju prouzrokovanu pandemijom koronavirusa, djelatnici Zavoda suraspoređeni i na izdvojenim šalterima u poštanskim uredima Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (Ljubuški, Grude, Posušje), dok će djelatnik HP Mostar biti raspoređen u Područnom uredu u Širokom Brijegu.

Markice za 2021. godinu su elektronske te se prilikom distribucije podatci unose u elektronsku bazu podataka Zavoda, a osiguraniku se izdaje potvrda o dodijeljenoj premiji osiguranja.
Cijena godišnje premije kao i proteklih godina je 20 KM.
Osobe do navršenih 18 godina života, korisnici stalne socijalne potpore te osobe s navršenih 65 godina života koje su osigurane preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, oslobođene su plaćanja markice.
Osobe koje navršavaju 18 godina života u 2021. godini, besplatnu markicu mogu nabaviti do 31. ožujka 2021. godine, a markica će im vrijediti tijekom cijele godine.

U redovitom roku predviđenom za distribuciju, uplata premije osiguranja za 2021. godinu vrši se isključivo kod ovlaštenih ustanova za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na broj depozitnog računa Zavoda 3060030000648268.

Zbog situacije prouzrokovane pandemijom koronavirusa, a u cilju zaštite Vašeg zdravlja i zdravlja drugih, osiguranicima se preporučuje elektronsko naručivanje i nabava premije putem obrasca koji se nalazi na web stranici Zavoda.
Naime, preko sljedećeg obrasca, (https://zzozzh.com/uplata-premije-osiguranja) kroz 5 koraka, osiguranici mogu poslati zahtjev za nabavu premije osiguranja za sebe i članove obitelji ili za druge osiguranike za koje žele uplatiti premije osiguranja. Uz elektronski zahtjev, potrebno je dostaviti popis osoba za koje je uplaćena premija (ime, prezime i matični broj). Po uplati, premije će biti evidentirane u informatički sustav Zavoda, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj e-mail odnosno Viber ili WhatsApp.
Cijena premije osiguranja kao i ranijih godina iznosi 20 KM. Nakon 31. ožujka 2021. godine, premiju mogu nabaviti samo prvoprijavljeni, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.
Više informacija potražite na www. zzozzh.com ili se obratite djelatnicima Područnih ureda Zavoda na sljedeće brojeve telefona:
Područni ured Grude 039/662 400
Područni ured Ljubuški 039/830 528
Područni ured Posušje 039/681 013
Područni ured Široki Brijeg 039/704 927
Ukoliko imate poteškoća prilikom popunjavanja prijave, prijedloge ili primjedbe, možete se obratiti u direkciju Zavoda na broj 039/661 483 ili na e-mail: info@zzozzh.com.