Javni poziv, Listu ortopedskih pomagala, obrazac prijave, izjavu o povjerljivosti te tablicu sa podacima koji su predmet Javnog poziva, možete preuzeti sa sljedeće poveznice.