Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Tko i na koji način snosi troškove bolovanja osobi kojoj je određena samoizolacija?!

Referirajući se na članak objavljen na ABC portalu 27.listopada 2020.godine, a koji su preuzeli i drugi portali, smatramo nužnim objasniti određene navode iz članka, a kojima se dovodi u zabludu pučanstvo ŽZH.
Naime, u članku se pozivajući na Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
( „Službene novine Federacije BiH, br.29/05), te na Zakon o zdravstvenom osiguranju
F BiH („Službene novine FBiH“, broj:30/97,7/02,70/08,48/11 i 36/18, u daljnjem tekstu: Zakon) u odredbama koje su navedene u članku, definiraju dva različita pravna instituta.

Tako Zakon o zaštiti stanovništva, člankom 47. definira pojam kućne izolacije te propisuje proceduru utvrđivanja iste.

Ističemo kako Županija ne snosi troškove kućne izolacije, kako se paušalno navodi u članku, ali troškovi bolovanja zbog preporučene izolacije i stavljanja pod zdravstveni nadzor idu na teret Zavoda za zdravstveno osiguranja.

Naime, obveza zavoda za zdravstveno osiguranje definirana je člankom 42. Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji definira da osiguranici iz članka 19.toč. 1. do 7. i toč.16. i 17. imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: naknada plaće), ako su izolirani kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini.

Nadalje, članak 57. definira da se naknada plaće u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite (iz članka 42. točke 3. do 5. Zakona) isplaćuje osiguraniku na teret sredstava županijskog zavoda za zdravstveno osiguranje od prvog dana korištenja prava.

Naknadu plaće obračunava i isplaćuje pravna odnosno fizička osoba, s tim da je županijski zavod osiguranja obvezan vratiti isplaćenu naknadu u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva za povrat. Naknada plaće utvrđuje se od osnovice za naknadu koju čini plaća isplaćena osiguraniku za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem nastupi slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu, a ona iznosi 80% osnovice (članak 47. Zakona).