Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

N A P U T A K o postupanju i ponašanju u novonastaloj situaciji vezano za pandemiju koronavirusa

Broj: 01-37- /20
Grude, 6. kolovoza 2020. godine

Na temelju članka 6. Odluke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opašnošću od pojave koronavirusa broj: 01-287-1/20-46 od 18. ožujka 2020. godine, Naredbe Kriznog stožera Ministarstva zdravstva,rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke broj:08-KS-22-3/20 od 23.srpnja 2020.godine, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke (broj: U-V-12-4-2/11 od 26. rujna 2011. godine), ravnatelj Zavoda donosi

N A P U T A K
o postupanju i ponašanju u novonastaloj situaciji vezano za pandemiju koronavirusa

Naputak možete pogledati na sljedećoj poveznici