Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke obavještava osiguranike da, sukladno Odluci Upravnog vijeća, rok za distribuciju markica odnosno premija zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu istječe u petak, 12. lipnja 2020. godine.

Podsjetimo, u cilju zaštite osiguranika, Upravno vijeće Zavoda na izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine, a imajući u vidu  situaciju vezano za proglašeno stanje nesreće na području županije prozrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa, produljilo je rok za nabavu markica.

Markice se distribuiraju isključivo u Područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH, prema mjestu prebivališta osiguranih osoba.
Nakon 12. lipnja 2020. godine, markice će moći nabaviti samo prvoprijavljeni  na zdravstveno osiguranje.