Na telefonskoj sjednici Federalnog stožera civilne zaštite održanoj 20. svibnja donesena je naredba prema kojoj su prestale važiti dosadašnja naredba Federalnog stožera prema kojoj se svim građanima koji su ulazili u BiH na jednom od graničnih prijelaza na području Federacije BiH izricala mjera o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju u trajanju od 14 dana.