Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

NOVE ZAPOVIJEDI ŽUPANIJSKOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

Na 20. i 21. telefonskoj izvanrednoj sjednici Stožera donesene su sljedeće zapovijedi:

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite, Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 20. telefonskoj izvanrednoj sjednici održanoj 28. travnja 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED

 1. Benzinske crpke izuzimaju se od ograničenja rada iz točke 2. Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite broj: 14-05-44-41-1/20 od 20. ožujka 2020. godine, iz točke 2. Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite broj: 14-05-44-69-1/20 od 3. travnja 2020. godine i točke 3. Zapovijedi o dopuni Zapovjedi Županijskog stožera civilne zaštite broj:14-05-44-71-1/20 od 6. travnja 2020. godine.
 2. Benzinskim crpkama iz točke 1. ove Zapovjedi, dozvoljava se rad po propisanom radnom vremenu, sukladno registriranoj djelatnosti.
 3. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do daljnjeg.
  ZAPOVJEDNIK STOŽERA
  Zdenko Ćosić

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite, Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 21. telefonskoj izvanrednoj sjednici održanoj 29. travnja 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED

 1. Zapovijeda se menadžmentu zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, da obavljanje zdravstvene djelatnosti za koju su registrirani, uključujući i bolničku-vanbolničku zdravstvenu djelatnost (specijalističko-konzultativnu zdravstvenu djelatnost), organiziraju sukladno epidemiološkoj situaciji COVID-19. Navedeno se odnosi i na nositelje privatne prakse, osim stomatoloških ordinacija.
 2. Zapovijeda se pacijentima, odnosno korisnicima usluga u zdravstvenim ustanovama da se pridržavaju propisanih higijensko-epidemioloških mjera, održavanje propisanog fizičkog razmaka, te nošenja zaštitnih maski.
 3. Za provođenje ove Zapovijedi odgovorni su ravnatelji Domova zdravlja i Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi.
 4. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do daljnjeg.
  ZAPOVJEDNIK STOŽERA
  Zdenko Ćosić

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite, Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 21. telefonskoj izvanrednoj sjednici održanoj 29. travnja 2020. godine, donosi:

ZAPOVIJED

 1. U Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite broj: 14-05-44-34-1/20 od 18. ožujka 2020. godine u točki 4. riječi „frizerskih i kozmetičkih salona i“ se brišu.
 2. Iza točke 4. dodaje se točka 4a koja glasi: „Dozvoljava se frizerskim i kozmetičkim salonima da svoj rad organiziraju po propisanom radnom vremenu, sukladno registriranoj djelatnosti, uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera upotrebe vizira, jednokratnih ručnika i ogrtača, dezinficiranje opreme za rad poslije svake upotrebe, uz obvezu vođenja registra korisnika usluga“.
 3. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 04. svibnja 2020. godine do daljnjeg.
  ZAPOVJEDNIK STOŽERA
  Zdenko Ćosić

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite, Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 21. telefonskoj izvanrednoj sjednici održanoj 29. travnja 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED

 1. U Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite broj: 14-05-44-69-1/20 od 3. travnja 2020. godine, broj: 14-05-44-71-1/20 od 6. travnja 2020. godine i broj: 14-05-44-97-1/20 od 22. travnja 2020. godine, u točki 1. riječi „ograničava se rad do 18 sati“ zamjenjuju se riječima „rad se odvija po propisanom radnom vremenu, sukladno registriranoj djelatnosti“.
 2. Točka 2. mijenja se i glasi: „Rad subotom se odvija po propisanom radnom vremenu, sukladno registriranoj djelatnosti“.
 3. U točki 4. riječi „ograničava se radno vrijeme do 20:00 sati“ zamjenjuju se riječima „rad se odvija po propisanom radnom vremenu, sukladno registriranoj djelatnosti“
 4. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 04. svibnja 2020. godine do daljnjeg.
  ZAPOVJEDNIK STOŽERA
  Zdenko Ćosić

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite, Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 21. telefonskoj izvanrednoj sjednici održanoj 29. travnja 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED

 1. Zapovijeda se zabrana kretanja na području Županije Zapadnohercegovačke u vremenu od 22:00 do 05:00 sati.
 2. Zabrana iz točke 1. ove Zapovijedi ne odnosi na sljedeće osobe:
  a) koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u pravnim subjektima čiji rad nije zabranjen Zapovijedima Županijskog stožera civilne zaštite,
  b) kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć ili u slučaju potrebe pružanja skrbi djeci ili starijim osobama,
  c) sa posebnim potrebama.
 3. Za provođenje i nadzor nad provođenjem ove Zapovijedi zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.
 4. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje sa na dane 1., 2. i 3. svibnja 2020. godine
  ZAPOVJEDNIK STOŽERA
  Zdenko Ćosić

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite, Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 21. telefonskoj izvanrednoj sjednici održanoj 29. travnja 2020. godine, donosi:

ZAPOVIJED

 1. Zapovijeda se obustava rada svih djelatnosti u tržnim centrima na području Županije Zapadnohercegovačke, izuzimajući trgovine prehrambenih i higijenskih proizvoda, ljekarne i veledrogerije.
 2. Dozvoljava se rad trgovina na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda, uslužnih djelatnosti, malih obrta u smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine F BiH broj: 35/09 i 14/11) izvan tržnih centara.
 3. Subjekti iz točke 1. i 2. obvezni su osigurati osobnu zaštitnu opremu (maske i rukavice), te ukoliko je to moguće potrebnu socijalnu distancu od najmanje dva metra između osoba, uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera, te da na ulazu u objekt osiguraju sredstva za dezinfekciju ruku i obuće.
 4. Zapovijeda se poslodavcima iz točke 1. i 2. ove Zapovjedi da prije početka svakodnevnog rada izvrše temeljno čišćenje i dezinfekciju prostora. Dezinfekcija se izvodi dezinfekcijskim sredstvom koja djeluju na viruse prema uputama proizvođača.
 5. Za provođenje ove Zapovjedi odgovorni su županijska inspekcijska tijela, županijski, općinski/gradski stožeri civilne zaštite.
 6. Zadužuju se tijela iz točke 5. ove Zapovijedi da putem Županijskog operativnog centra izvještavaju Županijski stožer civilne zaštite u svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove Zapovijedi.
 7. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 04. svibnja 2020. godine do daljnjeg.
  ZAPOVJEDNIK STOŽERA
  Zdenko Ćosić