Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke  u ponedjeljak, 17. prosinca 2018. godine, započinje distribuciju premija osiguranja – markica za 2019. godinu

Markica za 2019. godinu bit će bijele boje, s otisnutim logom Zavoda te numeracijom i godinom za koju vrijedi. Cijena godišnje premije kao i proteklih godina je 20 KM.

Markice će se distribuirati u Područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH-a, prema mjestu prebivališta osiguranih osoba, do 29. ožujka 2019. godine.

Osobe do navršenih 18 godina života, korisnici stalne socijalne potpore te osobe s navršenih 65 godina života koje su osigurane preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, oslobođene su plaćanja participacije te imaju pravo na besplatnu markicu.

Osobe koje navršavaju 18 godina života u 2019. godini, besplatnu markicu mogu preuzeti do 29. ožujka 2019. godine, a markica će im vrijediti tijekom cijele godine.

U redovitom roku predviđenom za distribuciju, točnije do 29.ožujka 2019. godine, uplata premije osiguranja za 2019. godinu vršit će se isključivo kod ovlaštenih ustanova za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na broj depozitnog računa Zavoda 3060030000648268. Kako bi se osiguranicima izašlo u susret te u cilju povećanja učinkovitosti i kvalitete poslovanja, djelatnici Zavoda bit će raspoređeni na izdvojenim šalterima u poštanskim uredima Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (Ljubuški, Grude, Široki Brijeg, Posušje). U Područnom uredu Zavoda u Širokom Brijegu, a u cilju smanjenja gužvi koje se javljaju osobito u prva dva mjeseca distribucije markica, osiguranicima Zavoda bit će na raspolaganju djelatnik HP d.o.o. Mostar.

Osiguranici koji premiju osiguranja uplaćuju jednim nalogom za više osiguranika, prilikom preuzimanja premije osiguranja (markice), pored naloga za plaćanje, Zavodu trebaju dostaviti i obrazac za uplatu premije sa popisom osiguranika za koje su uplatili premiju osiguranja. Popis treba sadržavati ime i prezime osobe za koju je uplaćena premija osiguranja te matični broj (JMB) osobe za koju je uplaćena premija osiguranja. Valjano popunjen platni nalog, uputu te obrazac za uplatu premije osiguranici mogu dobiti u Područnim uredima, a isti se mogu preuzeti i sa web stranice Zavoda.

Osim spomenutih mogućnosti, plaćanje premije osiguranja moguće je i putem internet te mobilnog bankarstva.

Prednosti internet te mobilnog bankarstva su njegovo korištenje s bilo kojeg mjesta gdje postoji pristup internetu, brže i jednostavnije obavljanje transakcija odnosno ekonomičnija i brža komunikacija s bankama elektronskim putem.

Nakon 29. ožujka 2019. godine, markicu će moći nabaviti samo prvoprijavljeni, odnosno osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.

Više informacija osiguranici mogu dobiti u Područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke te na web stranici Zavoda www.zzozzh.com.

Prilozi:

NAPUTAK o načinu i postupku distribucije premije osiguranja za 2019. godinu

Privitak br. 1

UPUTA o popunjavanju naloga za plaćanje

Obrazac za uplatu premije osiguranja – markica Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH za 2019. godinu

Primjer popunjavanja naloga za osigurane osobe iz Širokog Brijega

Primjer popunjavanja naloga za osigurane osobe iz Ljubuškog

Primjer popunjavanja naloga za osigurane osobe iz Posušja

Primjer popunjavanja naloga za osigurane osobe iz Gruda