Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

U ŽZH od 22. lipnja 2018. godine u primjeni nova Lista lijekova

Na prijedlog resornog ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada Županije Zapadnohercegovačke na 106. sjednici održanoj 18. lipnja  2018. godine, usvojila je Odluku br: 01-599-1/18-106 o privremenoj Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja.

 

Na Privremenoj Listi lijekova, došlo je do izmjena cijene lijekova.

Stupanjem na snagu nove Liste lijekova u Županiji Zapadnohercegovačkoj, osiguranicima će se omogućiti nabava lijekova po nižim cijenama nego što je to bilo do sada.

Revidirana Lista lijekova koji se propisuju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, primjenjivat će se od 22. lipnja  2018. godine.

Listu možete preuzeti sa sljedeće poveznice

www.zzozzh.com/images/doc/2018/ListaLijekova22062018.xls