Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

U ŽZH od 4. rujna 2017. u primjeni nova Lista lijekova

Na prijedlog resornog ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi,Vlada Županije Zapadnohercegovačke na sjednici održanoj 29. kolovoza 2017. godine, usvojila je Odluku o privremenoj Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja.

Na Privremenoj Listi lijekova, došlo je do neznatnih izmjena generike. Naime, na Listu je uvrštena jedna potpuno nova kombinacija lijeka za reguliranje krvnog tlaka i to u četiri oblika, a također na Listu je dodan i jedan paralelni lijek iz već postojeće generike. Stupanjem na snagu nove Liste lijekova u Županiji Zapadnohercegovačkoj, osiguranicima će se omogućiti nabava velikog broja lijekova po nižim cijenama nego što je to bilo do sada.

Naime, cijene lijekova na istoj u potpunosti su usklađene sa cijenama lijekova sa Liste lijekova koja je sastavni dio Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja FBiH ( „Službene novine FBiH“ , br. 25/17 ).

Revidirana Lista lijekova koji se propisuju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, a na kojoj se nalazi 985 zaštićenih imena lijekova , primjenjivat će se od 4. rujna 2017. godine.

Novu Listu možete preuzeti sa sljedeće poveznice

www.zzozzh.com/images/doc/2017/LLZZOZZH2017.xls

www.zzozzh.com/images/doc/2017/LLZZOZZH04-09-17.xls