Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

U ŽZH djeca do 18.godine, korisnici stalne socijalne potpore te osobe s navršenih 65 godina osigurane preko resornog Ministarstva imaju pravo na besplatnu markicu

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke , u petak, 23. prosinca  2016. godine započinje distribuciju premije osiguranja (markice) za 2017. godinu. 

Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH je razmatralo i jednoglasno usvojilo Odluku o visini premije osiguranja (markice) za 2017. godinu. Cijena premije za 2017. godinu je 20 KM, što znači da ostaje ista kao i ranijih godina. Tako će osiguranicima, a posebice onima kojima je liječnička pomoć kontinuirano potrebna, biti omogućeno da već prvog dana sljedeće godine imaju važeću premiju osiguranja, odnosno pogodnost da umjesto plaćanja za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu, sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite mogu platiti u vidu godišnje premije.

 

Prema istoj Odluci, osobe od rođenja do navršene 18. godine života, korisnici stalne socijalne potpore te osobe s navršenih 65 godina života koje nisu osigurane po drugoj osnovi,nego preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, oslobođene su plaćanja participacije odnosno imaju pravo na besplatnu markicu.

Osobe koje navršavaju 18 godina života u 2017. godini, besplatnu markicu mogu preuzeti do 31. ožujka 2017. godine, a markica će im vrijediti tijekom cijele godine.

U redovitom roku predviđenom za distribuciju,  premiju mogu uplatiti i preuzeti sve osigurane osobe prijavljene na obvezno zdravstveno osiguranje kojima je izdana zdravstvena iskaznica. Premija osiguranja (markica) nije obvezna, ali u slučaju da osiguranik nema markicu, zdravstvena ustanova ima zakonsku obvezu naplatiti participaciju za pruženu uslugu.

Osiguranici za koje poslodavci nisu izmirili obveze iz zdravstvenog osiguranja također mogu kupiti premiju osiguranja čije pogodnosti mogu koristiti prilikom korištenja zdravstvene zaštite, a nakon što poslodavac izmiri obveze sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju.

Nakon 31. ožujka 2017. godine, premiju osiguranja moći će nabaviti samo prvoprijavljeni na zdravstveno osiguranje i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.

Markice će se distribuirati u Područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH-a, prema mjestu prebivališta osiguranih osoba.

Više informacija osiguranici mogu dobiti u Područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke.