Zahtjev za premiju osiguranja

Upute i obrazac za naručivanje premije osiguranja (markice)

 

Uvođenjem elektronskih premija osiguranja, a i skorim uvođenjem elektronskih zdravstvenih iskaznica, u mogućnosti smo Vam ponuditi da svoje premije zatražite i dobijete bez dolaska u Područni ured Zavoda, kako bismo u novonastaloj situaciji prouzrokovanoj pandemijom koronavirusa, čuvali svoje zdravlje i zdravlje drugih.

Za sebe i članove svojih obitelji, premije možete zatražiti iz svog doma na sljedeći način, kroz 5 koraka:

  1. Točno popuniti obrazac ispod sa potrebnim podatcima te poslati poruku;
  2. Po zaprimljenoj poruci, obratit će Vam se djelatnik Zavoda iz pripadajućeg Područnog ureda sa popunjenim nalogom za uplatu;
  3. Po zaprimljenom nalogu, uplatit ćete zatražene premije;
  4. Uslikat ćete i poslati ovjeren nalog-od strane pošte ili banke ili pdf. potvrdu uplate (ukoliko je nalog plaćen putem elektronskog plaćanja) na isti kontakt broj ili  e-mail sa kojeg ste primili nalog;
  1. Po primitku ovjerenog naloga, djelatnik Zavoda će kreirati premije te poslati potvrdu o premijama na kontakt uplatitelja (telefonski broj ili e-mail);
Zahtjev za premiju osiguranja

Kontakt podatci uplatitelja


Osiguranici za koje uplaćujete premiju