Markice u ŽZH u prodaji do kraja ožujka

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke   obavještava osiguranike da premiju osiguranja- markicu za 2018. godinu mogu nabaviti do kraja ožujka 2018. godine.

Cijena markice  kao i proteklih godina je 20 KM. Markice se distribuiraju u Područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH-a, prema mjestu prebivališta osiguranih osoba, te u poštanskim uredima HP d.o.o. Mostar (Ljubuški, Grude, Široki Brijeg, Posušje).

 

Osobe do navršenih 18 godina života, korisnici stalne socijalne potpore te osobe s navršenih 65 godina života koje su osigurane preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, oslobođene su plaćanja participacije te imaju pravo na besplatnu markicu.

Osobe koje navršavaju 18 godina života u 2018. godini, besplatnu markicu mogu preuzeti do 30. ožujka 2018. godine, a markica će im vrijediti tijekom cijele godine.

U redovitom roku predviđenom za distribuciju, uplata premije osiguranja za 2018. godinu vrši se isključivo kod ovlaštenih ustanova za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na broj depozitnog računa Zavoda 3060030000648268. 

Osiguranici koji premiju osiguranja uplaćuju  jednim nalogom za više osiguranika, prilikom preuzimanja premije osiguranja (markice), pored naloga za plaćanje, Zavodu trebaju dostaviti i obrazac za uplatu premije sa popisom osiguranika za koje su uplatili premiju osiguranja. Popis treba sadržavati ime i prezime osobe za koju je uplaćena premija osiguranja te matični broj (JMB) osobe za koju je uplaćena premija osiguranja. Valjano popunjen platni nalog, uputu te obrazac za uplatu premije osiguranici mogu dobiti u Područnim uredima, a isti se mogu preuzeti i sa web stranice Zavoda. 

Osim spomenutih mogućnosti, plaćanje premije osiguranja moguće je i putem internet te mobilnog bankarstva.

Nakon 30. ožujka 2018. godine, markicu će moći nabaviti samo prvoprijavljeni, odnosno osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju  redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.  

Više informacija osiguranici mogu dobiti u Područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke te na web stranici Zavoda www.zzozzh.com.