1. svibnja neradni dan u ŽZH

Na temelju članka 2. Zakona o blagdanima i neradnim danima u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 9/04), 1. svibnja 2017. godine (ponedjeljak), neradni je dan u Županiji Zapadnohercegovačkoj.